PRIMALEX Fungicidní napouštědlo na dřevo

PRIMALEX Fungicidní napouštědlo na dřevo je účinný impregnační nátěr, který proniká do hloubky a poskytuje dřevu naprostou fungicidní ochranu. Chrání dřevo před zamodráním a má preventivní charakter proti napadení dřevokazným hmyzem a houbami.

Více informací

Cena:
Slevová cena
256 Kč s DPH
(211,57 Kč bez DPH)
341,33 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX Fungicidní napouštědlo na dřevo je účinný impregnační nátěr, který proniká do hloubky a poskytuje dřevu naprostou fungicidní ochranu. Chrání dřevo před zamodráním a má preventivní charakter proti napadení dřevokazným hmyzem a houbami. Současně brání přístupu vlhkosti a tím předchází vzniku plísní nebo hniloby. PRIMALEX Fungicidní napouštědlo je určeno k preventivní ochraně opracovaných dřevěných materiálů. V případě již napadeného dřeva zabraňuje dalšímu šíření škůdců a napomáhá „ozdravnému“ procesu dřeva. Také slouží k preventivní ochraně opracovaných, nezvětralých a přirozeně vyschlých dřevěných materiálů zbavených kůry a lýka (okenní rámy a dveře, zahradní nábytek, pergoly, zahradní nářadí apod.). Vhodné především pro materiály z měkkého i tvrdého dřeva. Napouštědlo nesmí být používáno jako ochranný nátěr dřevěných hraček, úlů, zahradních skleníků a dřevěných materiálů, které jsou v přímém kontaktu s potravinami a krmivem.

Výhody

  • Kompletní fungicidní ochrana dřeva
  • Proti dřevokaznému hmyzu, zamodrání ale i houbám
  • Vydatnost 14 m²/l
  • Doporučujeme nanášet v 1 - 2 vrstvách
  • Neředí se, připravené k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Zaschnutí proti prachu: 2 hodiny
Přetíratelnost: 10 hodin
Úplné zaschnutí: 24 hodin
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Povrch dřeva před aplikací musí být čistý, dokonale vybroušený a zbavený prachu. Povrchy, které již byly dříve natírány a jejichž nátěry jsou poškozené nebo nekvalitní odstraňte. Požadovaná vlhkost dřeva Max. 12%.
Nové dřevěné povrchy: dokonale (do hladka) vybruste, očistěte a zbavte prachu. Případné pryskyřice z povrchu odstraňte vymytím vhodným rozpouštědlem.
Staré, popraskané a olupující se nátěry: úplně je odstraňte (obroušením, tryskáním, horkovzdušnou pistolí nebo odstraňovačem starých nátěrů). Potom podklad opět obruste do hladka a očistěte.

Příprava nátěrové hmoty

Před použitím napouštědlo v obalu důkladně promíchejte. Potřebné množství napouštědla vypočítejte podle výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné vydatnosti. Nepoužité napouštědlo udržujte v utěsněném obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad hladinou.

Ředění: připraveno k okamžitému použití (bez ředění).

Aplikace

Na správně připravené povrchy můžete aplikovat Primalex Fungicidní napouštědlo v 1 - 2 vrstvách (s ohledem na nasákavost podkladu) štětcem, případně namáčením. Pro dosažení účinné ochrany naneste 200 ml impregnačního roztoku na m². Interval mezi 1. a 2. vrstvou je 10 hodin. Aplikace stříkáním je zakázána. Po aplikaci ve vnitřním prostředí doporučujeme nechat impregnovaný materiál cca 14 dní odvětrat. Napuštěný povrch dřeva nebruste. Pro lazurovaný povrch doporučujeme použít PRIMALEX LAZURA silnovrstvou nebo PRIMALEX LAZURA tenkovrstvou syntetickou. Primalex Fungicidní napouštědlo na dřevo je vhodné pod syntetické i vodou ředitelné základní a vrchní barvy i lazurovací laky. Povrchy (jakékoli v dosahu), které nemají být znečištěné, před zahájením práce důkladně zakryjte. Znečištěná místa, nářadí a pracovní pomůck omyjte ihned po skončení prací syntetickým ředidlem S6006 nebo S6001.

Bezpečnost při práci a ekologie

První pomoc Při nadýchání: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení. Při požití: Vypláchnout ústa a vyhledat lékařskou pomoc. Nevyvolávat zvracení. Při zasažení pokožky: Pokožku omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí: Vyplachovat 10 - 15 minut čistou vodou. Napouštědlo nepoužívat k nátěrům, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ak nátěrům dětského nábytku a hraček. H304 - Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 - Sesbírejte uniklý produkt. P301+310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/. P405 - Uchovávejte uzamčené. P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, oblastními, národními a mezinárodními předpisy.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí a prostředky pro aplikaci nátěrové hmoty

Štětec: s přírodní štětinou nebo speciální umělou štětinou;
Zařízení na máčení;
Prostředky na očištění povrchu před natíráním: vhodné rozpouštědlo pro odstranění pryskyřic; brusný papír nebo brousící zařízení na odstranění nečistot;
Prostředky na odstranění starých nebo nesoudržných nátěrů: horkovzdušná pistole, brusný papír, odstraňovač starých nátěrů (BONDEX Univerzální odstraňovač);
Materiál na opravu defektů dřeva (praskliny, feny apod.): Primalex Tmel pod syntetické barvy;
Doplňkové prostředky na čištění povrchů a přípravu nátěrové hmoty: špachtle na odstraňování starých nátěrů nebo aplikaci tmelu,
materiál na čištění: ředidlo S6006, čistící prostředky jako hadry apod.;
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů: zakrývací fólie a pásky.

Dostupné balení: 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 14 m²/l
Barevnost bezbarvý
Konečný vzhled nevytváří na porvchu film
0.75 l
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX Fungicidní napouštědlo na dřevo
PRIMALEX Fungicidní napouštědlo na dřevo
Slevová cena256 – 1 389 Kč Od 277,80 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty