JUB JUBIZOL Silicate finish T silikátová drásaná omítka

JUB

JUB JUBIZOL Silicate finish T silikátová drásaná omítka se používa především k provádění závěrečné vrstvy ve fasádních systémech JUB s tepelnou izolací z minerální vlny. Je určena na dekorativní ochraně fasádních a vnitřních stěnových povrchů.

Více informací

Barva: Bíla
Cena:
Slevová cena
1 399 Kč s DPH
(1 156,20 Kč bez DPH)
55,96 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů

Popis

JUB JUBIZOL Silicate finish T silikátová drásaná omítka 2.0 se používa především k provádění závěrečné vrstvy ve fasádních systémech JUB s tepelnou izolací z minerální vlny. Je vyrobená na bázi draselného vodního skla a má typický rozbrázděný, dubové kůře podobný povrch. Je určena na dekorativní ochraně fasádních a vnitřních stěnových povrchů. Má dobrou přídržnost k různým jemně zrnitým stavebním podkladům: k minerálním základním omítkám fasádních tepelně izolačních systémů, klasickým jemným vápenným, vápenocementovým a cementovým omítkám a k rovným betonovým povrchům, apod.

Vedle vysoké pevnosti je také nehořlavá a má vysokou paropropustnost. Z důvodu dobré odolnosti proti účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným atmosférickým vlivům je vhodná do jakýchkoli klimatických poměrů. Nedoporučujeme ji však na povětrností velmi zatížené fasády vysokých objektů s minimálními přesahy střech. Nanesená omítka zajišťuje povrchům dlouhodobou odolnost před napadením řasami a plísněmi, proto přidávání biocidních látek do maltové směsi před nanášením není potřebné.

Výhody

  • Výborná dlouhodobá ochrana
  • Šetrná k životnímu prostředí
  • Vynikající paropropustnost
  • Jednoduché nanášení
  • Vhodná do interiéru i exteriéru
  • Dobrá přídržnost k podkladu
  • Vydatnost 10 m²/25 kg
  • Ředění, podle savosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %
Suchý na dotek: po 6 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být jemně zrnitý (ideální je zrnitost klasické štukové omítky granulace 1,0 mm), pevný (pevnost v tlaku min. 1,5 MPa - CS II podle EN 998 1), suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Případné menší nerovnosti - výstupky a prohlubně znesnadňují vyrovnávání nanesené omítky, proto přípravě podkladu v tomto směru musíme věnovat maximální pozornost.

Nové podkladní omítky necháme před nanášením dekorativní omítky schnout podle jejich tloušťky na každý cm nejméně 7 až 10 dní, na nové betony můžeme dekorativní omítku nanášet nejdříve jeden měsíc po betonování (uvedené doby schnutí platí pro normální podmínky: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %). Staré pevné omítky očistíme od všech nátěrů, nástřiků a jiných dekorativních vrstev. Po očištění povrch zbavíme prachu - nejlépe omytím, pokud je potřeba, vhodným způsobem ho vyspravíme a vyrovnáme. Omytí proudem horké vody nebo párou zvlášť doporučujeme u vláknocementových desek a všech betonových podkladů, neboť u nových tak odstraníme zbytky bednicích olejů a u starých saze, mech, lišejníky, zbytky nátěrů apod. Podklad se natírá JUBIZOL UNIGRUNDEM nebo roztokem JUBOSILCOLORU SILICATE, SILICATEPRIMERU a vody (JUBOSILCOLOR SILICATE : SILICATEPRIMER : voda = 1 : 1 : 1); JUBIZOL UNIGRUND a JUBOSILCOLOR SILICATE volíme v odstínu co nejbližším barvě omítky. Základní nátěr se nanáší štětcem nebo válečkem s dlouhým vlasem, roztok SILICATEPRIMERU, JUBOSILCOLORU SILICATE a vody také stříkáním. S nanášením omítky můžeme za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) začít 12 hodin po aplikaci základního nátěru. 

Připrava maltovej směsi k nanášení

Maltovou směs před použitím dobře promícháme elektrickým míchadlem; pokud je potřeba (výjimečně) je dovoleno naředění omítky SILICATEPRIMEREM (nejvýše 1 dl na vědro). Zkontrolujeme barevný odstín a pak maltovou směs egalizujeme, abychom eliminovali případné minimální, někdy neznatelné rozdíly mezi jednotlivými vědry. Nejprve v dostatečně velké nádobě vzájemně důkladně promícháme obsah čtyř věder. Když odebereme čtvrtinu takto připravené hmoty, přidáme do nádoby obsah dalšího vědra a se zbývajícím materiálem v nádobě ho dobře promícháme, atd. Egalizace bílých omítek stejné výrobní šarže a stejného data výroby, které jsme neředili, není potřebná. Jakékoli úpravy omítky během aplikace (přidávání tónovacích prostředků, ředění apod.) jsou nepřípustné. 

Aplikace

Připravenou směs nanášíme ručně - nerezovým hladítkem nebo strojně - stříkáním, v tloušťce odpovídající průměru největšího pískového zrna. Při nanášení stříkáním musíme dbát pokynů výrobce strojního zařízení. Několik minut po nanesení (optimální dobu stanovíme v závislosti na savosti podkladu a mikroklimatických poměrech) povrch omítky strukturujeme („drásáme“) tvrdým plastovým hladítkem tak, že písková zrna odvalujeme po stěnovém podkladu, až vrstvu omítky stejnoměrně rozbrázdí. Drásání se provádí vodorovně, svisle nebo kruhovitě. Hrudky malty, vyčnívající z povrchu omítky, na závěr - několik minut po drásání - srovnáme tak, že povrch zlehka uhladíme čistým nerezovým hladítkem

Nanášení omítek musí proběhnout co nejrychleji, bez přerušení, od jednoho okraje stěny k druhému. Na vícepodlažní stěnové plochy nanášíme omítku současně ve všech podlažích lešení: začínáme vždy v nejvyšším podlaží, v dalších následně navazujeme se stupňovitými odstupy. Větší stěnové plochy rozdělíme přiměřeně širokými drážkami, maltovými lemy, orámováním, případně dalšími ozdobnými úpravami nebo jiným způsobem na menší plochy, čímž vyloučíme případné obtíže s kontinuálním nanášením omítky, ale i s neestetickým vzhledem, vzniklým z důvodu nedostatečně vyrovnaného podkladu. Napojování ploch na rozích a v koutech mohou usnadnit několik cm široké hladké (štukované) pruhy, které navíc upraveným povrchům dodají příjemný dekorativní efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámování, atd. obvykle provádíme před nanesením dekorativní omítky. Chráníme je vhodnými fasádními barvami, přičemž dbáme na to, abychom nátěry, jimiž tyto plochy upravujeme, nekontrolovaně nenanášeli na plochy připravené k nanesení dekorativních omítek. Nanášení omítky je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu během nanášení a zrání musí být v rozmezí +8°C (bílé omítky) resp. +12°C (tónované omítky) až +30°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto 3 práce provádět. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu zrání omítky a mohou vést k nestejnoměrnosti jejího barevného odstínu. Odolnosti proti poškození čerstvě upravených ploch srážkovou vodou (smytí materiálu) je za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 %) dosaženo nejpozději za 24 hodin.

Údržba a obnova upravených povrchů

Fasádní povrchy upravené omítkou JUBIZOL SILICATE FINISH T 2.0 nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést, vyluxovat nebo omýt proudem vody. Zachycený prach a trvalejší nečistoty odstraníme jemným omytím měkkým kartáčem namočeným v roztoku běžných univerzálních čisticích prostředků, pak povrch omyjeme čistou vodou. Povrchy, z nichž není možné nečistoty nebo skvrny uvedeným způsobem odstranit, opatříme renovačním nátěrem, který zahrnuje dvě vrstvy mikroarmované fasádní barvy REVITALCOLOR SILICATE, mikroarmované fasádní barvy REVITALCOLOR AG nebo mikroarmované fasádní barvy REVITALCOLOR SILICONE, nanesené na příslušný základní nátěr. 

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: hladítkoštětec, váleček nebo stříkáním

Dostupné balení: 25 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 10 m²/25 kg ve dvou vrstvách
propustnost pro vodní páru třída V1
Hustota 1,8 kg/dm³
2.0 / 25 kg / Bíla
Garance nejlepší ceny
JUB JUBIZOL Silicate finish T silikátová drásaná omítka 25 kg
JUB JUBIZOL Silicate finish T silikátová drásaná omítka
Slevová cena1 399 Kč 55,96 Kč s DPH / kg
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty