PRIMALEX CHALK EFFECT křídová matná barva ve spreji 400 ml

PRIMALEX CHALK EFFECT křídová matná barva ve spreji 400 ml je dekorativní barva s matným křídovým vzhledem pro dekoraci. Nabízí rychlé schnutí, výbornou odolnost proti vnějším povětrnostním vlivům vč. UV záření.

Více informací

Barva: Bezbarvý matný lak
Cena:
Slevová cena
199 Kč s DPH
(164,46 Kč bez DPH)
498,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX CHALK EFFECT křídová matná barva ve spreji 400 ml je dekorativní barva s matným křídovým vzhledem pro dekoraci sloužící jako ochranná vrstva u nelakovaných i lakovaných povrchů. Nabízí rychlé schnutí, výbornou odolnost proti vnějším povětrnostním vlivům vč. UV záření. Je vhodná na materiály ze dřeva, kovu, skla, papíru i keramiky. Jako finální vrstvu pro Chalk effect barvy doporučujeme použít Chalk effect lak, který zvýší její odolnost. Vhodná do interiéru i exteriéru.

PRIMALEX CHALK EFFECT je ultra-matná barva dostupná v široké škále výjimečných odstínů doplněná o matný lak. Ideální na nábytek a dekorativní předměty pro dosažení vintage stylu. Vytváří snadno brousitelný povrch odolný vůči mechanickému poškození. Snadno se aplikuje a nestéká. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Výhody

  • Dekorativní barva s matným křídovým vzhledem
  • Vysoká odolnost vůči povětrnosti a barevná stálost
  • Ideální na materiály ze dřeva, kovu, skla, papíru i keramiky
  • Snadná brousitelnost
  • Snadno se aplikuje a nestéká
  • Rychleschnoucí
  • Vhodná do interiéru i exteriéru
  • Výdatnost 4 m²/l
  • Doporučujeme aplikaci ve 2 vrstvách

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %
Suchý na dotek: po 5 - 10 minutách
Zaschlý: po 1 hodine
Maximální tvrdost: po 24 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Povrch před aplikací musí být čistý, dokonale vybroušený a zbavený prachu. Poškozené nebo nekvalitní nátěry je nutné odstranit. Požadovaná vlhkost dřeva je max. 12%. 

Nové povrchy - musí být dokonale (do hladka) očištěné, zbavené prachu, v případě kovových povrchů bez rzi, u plastů, dřeva a kovu pak obroušené. Případné pryskyřice z povrchu dřeva odstraňte vymytím vhodným rozpouštědlem. Pro venkovní prostředí poté použijte vhodný impregnační prostředek např. Primalex Fungicidní napouštědlo.
Staré, již natřené povrchy - důkladně očistit od nečistot, prachu, mastnoty (v exteriéru případných řas, plísní, mechů), u kovových povrchů rzi. Pokud se jedná o popraskané nebo odlupující se nátěry, nejlépe zcela odstraňte (obroušením, horkovzdušnou pistolí nebo odstraňovačem starých nátěrů); následně je třeba podklad znovu obrousit do hladka, očistit a postupovat jako v případě nových povrchů.
Dřevěné povrchy natřené lakem nebo lazurou, které jsou ještě v dobrém stavu (tzn. původní nátěr se neloupe a nepraská) povrch očistíme a jemně přebrousíme smirkovým papírem.

Aplikace

Před použitím protřepávejte 3 min., dokud nebude slyšet volný kuličky v nábobě. Proveďte krátký test spreje (3 - 4 sek.). Na správně připravené povrchy nanášejte lak ze vzdálenosti 20 - 30 cm (sprej držte co nejvíce svisle) v ucelených pásech a tenké vrstvě (doporučujeme začínat a končit nástřik mimo podklad, dosáhnete rovnoměrného nanesení a eliminujete kapky na okrajích). Další vrstvu nanášejte vždy v kolmém směru na předchozí směr nástřiku v rozmezí cca. 10 min.
Pro optimální šířku záběru stříkání si zvolte vhodnou trysku. Černá tryska = široký záběr stříkání ; bílá tryska = úzký záběr stříkání (jedna z trysek je primárně nasazena v rozprašovači, druhá je vsazena ve víčku. Pro výměnu trysek tahem vysuňte trysku z rozprašovače, následně vyjměte druhou z víčka a nasaďte na rozprašovač).
Povrchy (veškeré v dosahu), které nemají být znečištěny, doporučujeme před zahájením prací dokonale zakrýt. Aplikujte při teplotách +10°C až 32°C a rel. vlhkosti nižší než 65%. Nepoužívejte na předměty, které mohou přesahovať 90°C.
Případně znečištěné povrchy umyjte ihned syntetickým ředidlem S6006 nebo S6001. Vyčistěte trysku po aplikaci (vždy otočte nádobu dnem vzhůru a prostříkněte) proti ucpání.

Bezpečnostní opatření

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování prachu nebo mlhy. Po manipulaci důkladně omyjte. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Nebezpečné složky: aceton

Dostupné balení: 400 ml

Soubory ke stažení

Technické parametry

Konečný vzhled matný
Vydatnost 4 m²/l
Bezbarvý matný lak
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX CHALK EFFECT křídová matná barva ve spreji 400 mlPRIMALEX CHALK EFFECT křídová matná barva ve spreji tyrkysová 400 ml
PRIMALEX CHALK EFFECT křídová matná barva ve spreji 400 ml
Slevová cena199 Kč 498 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty