Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS představuje klíčový krok k dosažení optimální tepelné izolace budov a domů. Tento proces vyžaduje precizní plánování a pečlivou instalaci desek podle doporučených postupů. Správná montáž zajišťuje nejen efektivní izolaci, ale také dlouhodobou odolnost a estetický vzhled fasády. Je důležité dodržovat doporučení výrobce i přesné technické normy, aby byla zaručena maximální účinnost izolačního systému a ochrana budovy před nepříznivými vlivy počasí. 

PŘÍPRAVA PODKLADU

Kvalitní příprava podkladu vytváří základ pro efektivní a odolný systém tepelné izolace, který poskytuje optimální ochranu budovy před teplotními vlivy a zlepšuje energetickou účinnost.

DOPORUČENÍ / POŽADAVKY

Před zateplením budovy systémem ETICS se doporučuje:

1. Dokončit práce související s dokončením střechy, montáží stavebního otvoru a vytvořením podkladu pro dokončovací vrstvy balkónů / teras.
2. Zabezpečit prvky budovy, které by mohly být náhodně znečištěny během provádění prací na fasádě.
3. Určit způsob dokončení fasády.
4. Vykonat prvky, které budou zakryty fasádou, jako jsou instalace a upevňovací prvky dalších prvků.
5. Dokončit prvky budovy přímo na stěnách.

Než začnete se zateplováním budovy systémem ETICS, měli byste:

1. Provézt povrchové úpravy na vodorovných stěnách pro zajištění odvodu vody srážek za lícem fasády
2. Zajistit, aby byl podklad kompaktní, rovný, nosný a suchý
3. Odstranit nečistoty, které mohou snižovat přilnavost použitého lepidla, jako jsou mastné skvrny, prach, staré uvolněné omítky, oprýskané barvy apod.
   - drobné nerovnosti a mezery vyplňte lepidlem
   - velké mezery by měly být vyplněny materiálem s parametry srovnatelnými s tím, ze kterého je vyrobena stěna

BĚŽNÉ VADY

Níže jsou uvedeny některé z nejčastějších vad podkladu, které by měly být odstraněny před instalací PIR desek ETX.

1. Mezery k vyplnění lepidlem        

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

 

 2. Zbytky předchozích vrstev dokončovací práce                 

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

3. Odpadávající omítka                  

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

     

4. Skvrny, které mohou snížit přilnavost lepidla

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

DOPORUČENÉ METODY OPRAVY / ZLEPŠENÍ ÚNOSNOSTI

V případě výskytu defektů uvedených v předchozím bodě je třeba zlepšit nosnost podkladu v souladu s níže uvedeným postupem.

I. Mechanické odstranění starých zbytků omítky a lepidla i odlupující se barvy.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

     

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

II. Odstranění prachu z podkladu.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

III. Nanesení vyrovnávací vrstvy na dříve připraveném podkladu.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

KROKY K DOSAŽENÍ SPRÁVNE MONTÁŽE PIR DESKY ETX: 

KROK I: MONTÁŽ ZAKLÁDACÍHO PROFILU

Prvním krokem je montáž zakládacího profilu, který usnadní pozdější instalaci fasádních PIR desek. Zakládací profil je třeba namontovat vodorovně na předem určenou výšku. Montáž probíhá pomocí rychlých montážních hřebíků každých přibližně 50 cm. Spoje profilů v rohových částech je třeba provádět podél diagonál úhlu, který vytváří stěny.

a) Určení polohy zakládacího profilu

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
b) Nastavení a montáž zakládacího profilu
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Správně namontovaný zakládací profil a první řad tepelněizolačních PIR desek ETX.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.    Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

KROK II: MONTÁŽ PRVNÍ ŘADY DESEK

Fasádní PIR desky na podklad je třeba lepit pomocí univerzálního pěnového lepidla např.: JMB multifunkční PUR lepidlo na EPS/XPSTYTAN STYRO PRO E pěnové lepidlo nebo TYTAN STYRO 753 B2 PU lepidlo na pěnový polystyren. Pěnové lepidlo je třeba nanést obvodově a navíc aplikovat 3 - 6 bodů rovnoměrně na plochu desky. Cílem je, aby lepidlo pokrylo přibližně 80% plochy desky. PIR desky ETX je třeba přilepit ke zdi lehce a stlačit pro nastavení ve svislé poloze.

a) Rozmístění pěnového lepidla na PIR desceRozmístění pěnového lepidla na fasádní PIR desce ETX

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Poznámka: Izolační PIR desky ETX by měly být instalovány nejdříve 1 měsíc od data jejich výroby (umístěn na každém balení PIR desek).

Sousední desky je třeba montovat tak, aby jejich hrany byly zarovnané. Případný nadbytek pěnového lepidla vyčnívající mimo obrys desky je třeba ihned odstranit.

b) Montáž a nastavení dalších desek v první řadě

Montáž a nastavení dalších PIR desek v první řadě.

Montáž a nastavení dalších PIR desek v první řadě.

Pohled na správně umístěné desky.Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Poznámka: Desky musí být vůči sobě zarovnané. Není možné později upravovat přesahující hrany desek.

KROK III: MONTÁŽ DRUHÉHO A NÁSLEDUJÍCÍCH ŘAD DESEK

Další řady přilepených PIR panelů se montují podobně jako první, přičemž je třeba pamatovat na to, že by měly být posunuty vůči předchozím tak, aby svislé spoje desek zachovaly vzor střídání.

a) Montáž a nastavení druhé řady desekMontáž a nastavení druhé řady fasádních PIR desek.

Montáž a nastavení druhé řady fasádních PIR desek.

Pohled na správně umístěný desek a na následující řady naskládaných desek.

Montáž a nastavení druhé řady fasádních PIR desek.   Montáž a nastavení druhé řady fasádních PIR desek.

UPOZORNĚNÍ: Desky musí být zarovnány relativně k sobě. Není možné později upravovat vyčnívající hrany desek.

Montáž PIR desek v nároží.

Montáž desek v rohu je třeba provést podle následujícího schématu:

a) Řezem zakončení hrán desky

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

b) Odstranění obložení z části desky, která se spojuje s příčným čelem

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

c) Montáž rohových desek

Montáž rohových PIR desek.

Pohled na namontované rohové desky.

Pohled na namontované rohové fasádní PIR desky.

d) Odstranění zakončení hrany z rohové desky

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Pohled na desky připravené k montáži dalšího řádku.

Pohled na desky připravené k montáži dalšího řádku.

e) Instalace plastových spojek, které chrání roh před deformací

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Pohled na nainstalovaný prvek chránící roh.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

UPOZORNĚNÍ: Rohy je třeba postupně chránit před deformací během pokládání dalších vrstev desek.

f) Vyplnění spár a mezer polyuretanovou pěnou

Vyplnění spár a mezer polyuretanovou pěnou.

Vyplnění spár a mezer polyuretanovou pěnou.

Poznámka: Doporučujeme použít nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu např.: JMB Gold premium nebo TYTAN nízkoexpanzní polyuretanová pěna. Obě polyuretanové pěny jsou určene na montáže, utěsnení, vyplnení a izolaci. Pro efektivní odstraňování nevytvrzené polyuretanové pěny a lepidel je vhodné použit JMB Univerzální čistič PU pěny nebo TYTAN SOFT Čistič PU pěny.

KROK IV: UPEVNĚNÍ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI

Upevnění talířovými hmoždinkami by mělo začít ne dříve než po dvou dnech od přilepení fasádních PIR desek ETX. Použité mechanické spojovací prvky musí být vhodně vybrány pro daný typ podkladu a musí odpovídat technickému projektu izolace. Doporučuje se používat specializované talířové hmoždinky. V okrajové zóně se doporučuje použití zvýšeného počtu spojovacích prvků kvůli dodatečné zátěži fasády, jako je například větrné nasávání. Aby se předešlo vzniku tepelných mostů, manžety hmoždinek by měly být řádně zapuštěny do PIR desky ETX a zakryty zátkami vyrobenými z polystyrenu (k dostání v prodeji) nebo z PIR desky.

a) Příprava otvoru ve zdi pro pouzdro talířové hmoždinky

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

b) Vytvoření vyhloubení v desce pro pouzdro talířové hmoždinky
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
c) Montáž talířové hmoždinky s kovovým trnem do pouzdra
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
d) Montáž hřebene talířové hmoždinky
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Pohled na nainstalovanou talířovou hmoždinku.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
e) Montáž polystyrenové zátky
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Pohled na nainstalovanou zátku.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Pro alternativní instalaci talířových hmoždinek lze použít specializovaný nástroj k zatlačení do izolační vrstvy.
a) Příprava otvoru ve zdi pro pouzdro hmoždinky
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
b) Upevnění hmoždinky
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
c) Zapuštění talířové hmoždinky s plastovým trnem do izolační vrstvy
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Pohled na zapuštěnou hmoždinku.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

KROK V: MONTÁŽ PERLINKY A PŘÍPRAVA PODKLADU PRO DOKONČOVACÍ VRSTVU

Před zahájením montáže perlinky je třeba vyplnit mezery mezi deskami šířky 3 mm a větší nízkotlakovou polyuretanovou pěnou.
a) Vyplnění mezer nízkotlakovou polyuretanovou pěnou
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.
Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

1. Montáž perlinky v nárožích

Přilepení armovací tkaniny by mělo začít ne dříve než po dvou dnech od přilepení fasádních PIR desek ETX. Doporučuje se začít montáž perlinky od rohů, které by měly být nejprve pokryty vrstvou univerzálního lepidla a poté natáhnout perlinku. Položená armovací síť by měla být napnutá. Lepidlo se nanáší pomocí zednické lžíce a hladítka. Pro usnadnění práce lze použít předem tvarované rohové profily.

b) Položení vrstvy univerzálního lepidla v nároží

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

c) Montáž připraveného rohového profilu

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

2. Montáž perlinky u otvorů

Způsob montáže armovací sítě u otvorů je podobné jako u narožníků. Také lze použít připravené rohové prvky. U nároží otvorů je třeba použít dodatečné pásky sítě, které mají za úkol přenášet koncentrované napětí v těchto oblastech.

3. Montáž perlinky na rovnou stěnu

Dalším úkolem je položení armovací sítě na celou stěnu s doporučeným přesahem 10 centimetrů. Vzhledem k větší ploše než dříve je třeba věnovat pozornost času zpracovatelnosti univerzálniho lepidla. Připravené množství lepidla je třeba použít během kratší doby, než doporučuje výrobce.

d) Položení vrstvy lepidla na zdi

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

e) Natáhnutí perlinky na zeď

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

4. Položení druhé vrstvy lepidla (zatáhnutí sítě)

Zakončením popisované etapy je pokrytí sítě další vrstvou lepidla, nazývané "zatáhnutí". Provádí se podobne jako pokládání lepidla při montáži sítě. Je třeba zajistit, aby síť nevyčnívala z pod lepidla a na jeho povrchu nebyly velké nerovnosti, které by mohly ztížit pokládání dokončovací vrstvy.

KROK VI: POLOŽENÍ DOKONČOVACÍ VRSTVY

Po úplném vyschnutí první vrstvy (minimálně 3 dny) můžete začít pokládat dokončovací vrstvu. Při každém typu omítky by měla být teplota podkladu, omítky a okolí během práce a několik dní poté nad +5 °C.

Malování fasády v systému izolace PIR není povinné. Malování je zejména doporučeno pro obnovení zašpiněného povrchu. Častým řešením je také vytvoření vrchní vrstvy fasády pomocí minerálně polymerní omítky a její následné natření. Správnou barvu fasády lze dosáhnout jak vytvořením tenké vrstvy omítky zabarvené podle potřeby, tak i natřením bílé omítky barvou požadovaného odstínu. Malování lze zahájit po: přibližně 3 dnech - tenké omítky, pokud teplota během aplikace a schnutí omítky dosahuje nejméně +15 °C, přibližně 7 - 14 dnech - tenké omítky, pokud teplota během aplikace a schnutí omítky je nižší než +15 °C (čím nižší teplota během aplikace a schnutí omítky, tím delší by měl být tento časový úsek), přibližně v 14. dnech - cementové a vápenné omítky, přibližně v 28. dnech - beton s dodržením pokynů k malování uvedených výrobcem.

a) Základní nátěr poslední vrstvy

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Pohled na základní nátěr vyztužené vrstvy.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

b) Položení dokončovací vrstvy

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Pohled na hotovou vrstvu dokončovací práce.

Montáž fasádních PIR desek v systému ETICS: Kompletní průvodce pro nejlepší tepelnou izolaci budov a domů.

Video návod

Etics systémMontážní pur pěnyPir deska etxTepelná izolace