BALAKRYL BETON barva na beton

BALAKRYL BETON barva na beton je vodou ředitelná akrylátová krycí barva určená zejména k ochranným a dekorativním nátěrům betonových povrchů a konstrukcí v interiéru, ale i svislých betonových ploch v exteriéru.

Více informací

Barva: Šedý MAT
Cena:
Slevová cena
699 Kč s DPH
(577,69 Kč bez DPH)
279,60 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

BALAKRYL BETON barva na beton je vodou ředitelná akrylátová krycí barva určená zejména k ochranným a dekorativním nátěrům betonových povrchů a konstrukcí, jako jsou betonové zdi, panely a stěny v interiéru, ale i svislých betonových ploch v exteriéru.

Vytváří odolný povrch, který je možné omývat, avšak nesnese trvale mokré prostředí. Barva je vhodná také k nátěrům betonových stěn a podlah ve sklepech, skladech, halách a pod. i k ochranným protiprašným náterům betonových podlah s mírným mechanickým zatížením. Nevhodná do prostředí, které vyžaduje extrémní, tvrdé a otěruvzdorné nátěry (pojízdnost manipulační technikou a dopravními prostředky). Při použití jako nátěr svislých betonových povrchů receptura splňuje požadavky EU normy na ochranu a opravu betonových konstrukcí. Barva má protiskluzový atest.

Výhody

  • Výborná krycí schopnost
  • Chrání povrch a snižuje jeho prašnost
  • Atraktivní hladký a matný vzhled
  • Jednoduchá aplikace a údržba
  • Protiskluzný atest
  • Rychleschnoucí a omyvatelná
  • Výdatnost 8 m²/kg v 1 vrstve
  • Doporučujeme aplikaci ve 2 - 3 vrstvách

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a rel.vlhkosti vzduchu 50 %
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Přetíratelný: po 4 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Beton před aplikací barvy musí být dostatečně vyzrálý (min. 28 dní), pevný, čistý a soudržný, bez mastných skvrn od olejů, tuků a vosků a se zbytkovou vlhkostí max. do 10%. Staré a špatně přilnavé nátěry odstraňte. Nelze použít na gletovaný beton a nivelační stěrky. Barvu před aplikací důkladně rozmíchejte. Na savé povrchy aplikujte jako základní nátěr zředěnou barvu vodou v poměru 2:1 (2 díly barvy a 1 díl vody).

Aplikace a doporučené pracovní prostředky

Následně po 2 hodinách nanášejte neředěný BALAKRYL BETON ve 2 - 3 vrstvách v intervalu 2 - 4 hodin při teplotě 10 - 25 °C. Po 12 hodinách od dokončení posledního nátěru je podlahu možné lehce mechanicky zatížit. Zcela proschlá a plně mechanicky zatížitelná po 3 dnech. Pro zvýšení mechanické odolnosti je možné povrch následně přetřít podlahovým lakem BALAKRYL POLYUREX podle návodu k použití uvedeném na etiketě. Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75%. Aplikační zařízení, nářadí a pracovní pomůcky je nutné po skončení práce ihned umýt vodou.

Nářadí pro aplikaci: štětec, váleček mikrovlákno nebo velur.

Bezpečnost při práci a ekologie

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymývejte 10 - 15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Dostupné balení: 2,5 kg, 5 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Barevné odstíny šedý
Konečný vzhled matný
Vydatnost 8 m²/kg v 1 vrstvě

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty