Bochemit Hobby prevence dřeva 1kg

Bochemit Hobby prevence dřeva 1kg je koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám.

Více informací

Cena:
Slevová cena
209 Kč s DPH
(172,73 Kč bez DPH)

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

Bochemit Hobby prevence dřeva 1kg je koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám. Výrobek je používán k ochraně dřeva v interiéru (drobné střešní konstrukce, podlahy) i exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty). Bochemit Hobby prevence dřeva 1kg po naředění vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu a ošetřené dřevo nezapáchá. Bezbarvá varianta nezpůsobuje žloutnutí dřeva.

Výhody

  • Dlouhodobá preventivní ochrana
  • Určen pro interiéry i exteriéry
  • Preventivně účinný na dřevo ve třídách použití 1, 2 a 3
  • Testování podle EU technických norem
  • Vydatnost 13,5 m²/kg
  • Ředění vodou podle typu a nasákavosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Přetíratelný: po 4 - 24 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.

Příprava podkladu

Před ošetřením nejprve odstraňte z povrchu dřeva prach, nečistoty, zbytky kůry, starých nátěrů, aby mohl přípravek proniknout do dřeva. Ošetření dřeva se provádí při teplotách +5 až +30 °C tak, aby bylo dosaženo celistvého a rovnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva.

Ředění

Interiér (1 - 2) nástřik, postřik (1 - 2x) 1:2 (1 díl koncentrátu: 2 díly vody), min. příjem koncentrátu 75 g/m²
Interiér (1 - 2) máčení (vlhkost dřeva 20 - 40%) 1:4 (1 díl koncentrátu: 4 díly vody), min. příjem koncentrátu 75 g/m²

Exteriér (3) nástřik, postřik (1 - 2x) 1:2 (1 díl koncentrátu: 2 díly vody), min. příjem koncentrátu 150 g/m²
Exteriér (3) máčení (vlhkost dřeva 20 - 40%) 1:4 (1 díl koncentrátu: 4 díly vody), min. příjem koncentrátu 150 g/m²

Aplikace

Před použitím promíchejte! Počet aplikací se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. K dosažení požadovaného příjmu (viz tabulka spotřeby a příjmu) je obvykle potřeba jedné až dvou aplikací. Následující aplikace se provádějí až po zaschnutí předchozí (za 4 - 24 hod.). Při trvalém zabudování dřeva v exteriéru (třída použití 3) ošetřené dřevo následně překryjte vhodným krycím nátěrem.

Bezpečnost při práci a ekologie

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. V případě potřeby lékařské pomoci, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad podle regionálních předpisů.

První pomoc

Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít 0,2 - 0,5 litru chladné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. V případě vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: omýt velkým množstvím mýdla i vody. Odstranit zasažený oděv. Ošetřit reparačním krémem, příp. (dle rozsahu a závažnosti zasažení) zajistit lékařskou pomoc. Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami, krmivy ak úpravě dřeva pro výrobu dětského nábytku ale ani hraček.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci

Štětec: kombinace přírodních a umělých vláken (na detaily a plochy nedostupné válečkem);

Dostupné balení: 1 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 13,5 m²/kg
Hnědý
Garance nejlepší ceny
Bochemit Hobby prevence dřeva 1kg
Bochemit Hobby prevence dřeva 1kg
Slevová cena187 – 209 Kč
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty