Bochemit Plus I likvidace dřevokazného hmyzu

Bochemit Plus I likvidace dřevokazného hmyzu je kapalný insekticidní přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu ve všech jeho vývojových stádiích ak následné preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

Více informací

Cena:
Slevová cena
435 Kč s DPH
(359,50 Kč bez DPH)

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

Bochemit Plus I likvidace dřevokazného hmyzu je koncentrovaný kapalný insekticidní přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu ve všech jeho vývojových stádiích v napadeném dřevě ak následné preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu. Bochemit Plus I likvidace dřevokazného hmyzu použijte na dřevo napadené dřevokazným hmyzem, stavební řezivo, napadené historicky vzácné dřevěné konstrukce a dřevěné starožitné předměty (ředěné lihem). Výrobek po naředění vodou nebo lihem vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva nevytváří vrstvu, ošetřené dřevo nezapáchá a zachovává si svůj přirozený vzhled. Přípravek je bezbarvý a nezpůsobuje žloutnutí dřeva.

Výhody

  • Čtyřnásobná likvidace dřevokazného hmyzu (vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec)
  • Preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu
  • Určen pro interiéry
  • Preventivně účinný na dřevo ve třídách použití 1 a 2
  • Vydatnost 33 m²/kg
  • Ředění vodou i lihem podle typu a nasákavosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Přetíratelný: po 4 - 24 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou prodloužit dobu schnutí.

Příprava podkladu

Nejprve se odstraní silně napadené části dřeva. Povrch dřeva se očistí a odmastí, aby přípravek mohl dokonale penetrovat do dřeva.

Ředění

Likvidace hmyzu interiér i exteriér nástřik, postřik (1x) injektáž 1:4 (1 díl koncentrátu: 4 díly vody), min. příjem koncentrátu 30 g/m²
Likvidace hmyzu interiér i exteriér nástřik, postřik (2x) injektáž 1:9 (1 díl koncentrátu: 9 dílů vody), min. příjem koncentrátu 30 g/m²

Prevence - interiér (1 - 2) nástřik, postřik (1x) máčení (5 min) 1:19 (1 díl koncentrátu: 19 dílů vody), min. příjem koncentrátu 5 g/m²

Aplikace

1. Ošetření dřeva postiženého dřevokazným hmyzem

Nejprve se odstraní silně napadené části dřeva. Povrch dřeva se vyčistí a odmastí, aby přípravek mohl úplně penetrovat do dřeva. Bochemit Plus I se zředí vodou (nebo lihem) na 10% roztok. Nanáší se natíráním nebo postřikem minimálně 2x nebo injektáží. Minimální absorpce koncentrátu je 30 g/m2 dřeva. Následující aplikace se provede až po vyschnutí předchozí (po 4 - 24 hodinách).

2. Preventivní ochrana dřeva natíráním a postřikem

Natírání a postřik se provádí při teplotách +5 až +30 °C, aby bylo dosaženo celistvého a rovnoměrného nátěru ochranného prostřiku na celém povrchu dřeva. Počet nátěrů nebo postřiků se řídí požadovanou absorpcí a kvalitou zpracování dřeva. K dosažení požadované absorpce (viz tabulka spotřeby a absorpce) stačí jedna aplikace.

Kompatibilita s jinými produkty

Bochemit Plus I není určen k míchání s jinými produkty. Nedoporučuje se míchat Bochemit Plus I s jiným výrobkem ani v podobě pracovních roztoků, pokud jejich kompatibilita nebyla dříve ověřena a potvrzena v laboratoři Bochemie.

Bezpečnost při práci a ekologie

Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pryžové rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.

První pomoc

Při vdechování: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), příp. vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou, ošetřit reparačním krémem, popř. (podle rozsahu a závažnosti zasažení) zajistit lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, nevyvolávat zvracení, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, zajistit rychlou lékařskou pomoc.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci

Štětec: kombinace přírodních a umělých vláken (na detaily a plochy nedostupné válečkem);

Dostupné balení: 1 kg; 5 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 33 m²/kg
Doba spotřeby 24 měsíců
1 kg
Garance nejlepší ceny
Bochemit Plus I likvidace dřevokazného hmyzuBochemit Plus I likvidace dřevokazného hmyzu
Bochemit Plus I likvidace dřevokazného hmyzu
Slevová cena435 – 2 089 Kč
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty