COLOR COMPANY KROVSAN PROFI + přípravek na ochranu dřeva

COLOR COMPANY KROVSAN PROFI + přípravek na ochranu dřeva je fungicidní a insekticidní produkt na ochranu dřeva. Má fungicidní a insekticidní účinek, je určen proti dřevokazným houbám, hmyzu a zamodrání dřeva.

Více informací

Barvy: bezbarvá
Cena:
Slevová cena
259 Kč s DPH
(214,05 Kč bez DPH)

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

COLOR COMPANY KROVSAN PROFI + přípravek na ochranu dřeva je produkt na bázi modifikované alkydové emulze, určený k ochraně dřeva do exteriéu. Obsahuje aktivní složky působící proti dřevokazným houbám, hmyzu a zamodrání dřeva. Lehce proniká do povrchu dřeva. Po uschnutí je bez zápachu. Vhodný na všechny typy dřeva v exteriéru. Nesmí být v přímém kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou. Přípravek je určen na dřevěné fasády, okna (vnitřní i vnější části), dveře, garáže, krovy, okenice, zábradlí. Přípravek by se neměl používat v interiéru, ale pokud ano, tak s vrchním nátěrem. Produkt je určen pro hobby uživatele.

Výhody

  • Obsahuje aktivní složky proti dřevokazným houbám, hmyzu a zamodrání dřeva
  • Po uschnutí je bez zápachu
  • Vhodný pro všechny typy dřeva
  • Použití v exteriéru
  • Vydatnost 10 m²/l
  • Doporučujeme aplikaci ve 2 - 3 vrstvách
  • Neředí se, připraven k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti 50%
Suchý: po 4 - 6 hodinách
Nízké teploty, zvýšená vlhkost a složky některých typů dřeva mohou zvýšit dobu schnutí.

Příprava podkladu

Povrch dřeva musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a nečistot. Před použitím přípravek dobře promíchejte. Přípravek je připraven přímo k použití. Přípravek se nesmí aplikovat na zmrzlý povrch.

Aplikace

Produkt je připraven k použití a nemusí se ředit. Před použitím dobře přípravek promíchejte. Produkt by měl být aplikován rovnoměrně, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků. Nedovolte, aby se tento výrobek dostal do vodního prostředí, do půdy nebo do kanalizačního systému. Chraňte prostředí (rostliny, vodní prostředí) před rozstřikováním přípravku. Výrobek neaplikujte pokud je vlhko nebo v dešti. Po použití se musí čerstvé ošetřené dřevo skladovat pod krytem nebo na nepropustném pevném podkladu, aby se zabránilo přímému kontaktu s půdou nebo vodou a že všechny zbytky musí být sklizeny pro opětovné použití nebo likvidaci. Doporučená teplota pro aplikaci a podklad je od 10 - 30 ⁰C. Hobby použití / neprofesionální použití: Přípravek aplikujte štětcem nebo válečkem. Počet požadovaných vrstev nátěru: 2 - 3 nátěry závisí na hustotě a charakteristiky dřeva. Účinnost: proti houbám ničícím dřevo, modré skvrně, dřevokaznému hmyzu při dodržení 200 ml/m².

Bezpečnost při práci a ekologie

Při manipulaci s přípravkem na ochranu dřeva je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy. nošení ochranného oděvu, bezpečnostních brýlí a ochranných rukavic. Nevdechujte výpary. Ošetřené dřevo vysušte v dobře větraných prostorách. Zamezte styku s kůží a očima. Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte kontaminovaný oděv a okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Dojde-li ke kukontaktu s očima, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc ihned a ukažte nádobku nebo štítek s výrobkem. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Držte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Musí se aplikovat podle návodu k použití a jen v těch případech, kde jsou nutná ochranná opatření a kde nepředstavují žádné praktické riziko pro člověka. Nesmějí se aplikovat na dřevo, které pravděpodobně přijde do delšího kontaktu s pokožkou nebo dřevem, které přichází do přímého kontaktu s potravinami a krmivy.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: štětec nebo váleček

Dostupné balení: 1 l; 5 l; 10 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 10 m²/l
Doba spotřeby 36 měsíců
1 l / bezbarvá
Garance nejlepší ceny
COLOR COMPANY KROVSAN PROFI + přípravek na ochranu dřeva
COLOR COMPANY KROVSAN PROFI + přípravek na ochranu dřeva
Slevová cena259 – 2 299 Kč
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty