JUB DECOR Decoral silnovrstvá rustikální omítka

JUB

JUB DECOR Decoral silnovrstvá rustikální omítka určená k dekorativní ochraně vnitřních stěnových povrchů. Má dobrou přídržnost na všechny jemně drsné stavební podklady. Vyznačuje se velkou paropropustností a dobrou přídržností k podkladu.

Více informací

Cena:
Slevová cena
429 Kč s DPH
(354,55 Kč bez DPH)
21,45 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů

Popis

JUB DECOR Decoral silnovrstvá rustikální omítka je silnovrstvá ušlechtilá omítka s více či méně reliéfním povrchem, vyrobená na bázi cementu a vápenného hydrátu, určená k dekorativní ochraně vnitřních povrchů zdiva. Vzhled reliéfního povrchu závisí na technice aplikace a nářadí, použitém na strukturování nanesené omítky. Má dobrou přídržnost k různým jemně zrnitým stavebním podkladům: ke klasickým jemným vápenocementovým a cementovým omítkám, k rovným betonovým povrchům i vláknocementovým a sádrokartonovým deskám, dřevotřískám, apod.

Splňuje požadavky harmonizované normy EN 998-1. Má vysokou paropropustnost a dobrou přídržnost k podkladu.

Výhody

  • Výborná přídržnost na různé povrchy
  • Vysoká paropropustnost a pevnost
  • Bílá barva
  • Dlouhá doba zpracování
  • Jednoduchá a rychlá příprava směsi
  • Vydatnost 2 - 8 m²/20 kg
  • Doporučujeme aplikovat v 1 vrstvě
  • Ředění vodou

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %
Suchý na dotek: po 6 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být jemně zrnitý (ideální je zrnitost klasické štukové omítky granulace 1,0 mm), pevný (pevnost v tlaku min. 1,5 MPa - CS II podle EN 998-1), suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Případné menší nerovnosti - výstupky a prohlubně - znesnadňují strukturování nanesené omítky, proto přípravě podkladu v tomto směru musíme věnovat maximální pozornost.

Nové podkladní omítky necháme před nanášením dekorativní omítky schnout podle jejich tloušťky na každý cm nejméně 7 až 10 dní, na nové betony můžeme dekorativní omítku nanášet nejdříve jeden měsíc po betonování (uvedené doby schnutí platí pro normální podmínky: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %). Staré pevné omítky očistíme od všech nátěrů, nástřiků a jiných dekorativních vrstev. Po očištění povrch zbavíme prachu, mastnost a jiných nečistot - nejlépe omytím, pokud je potřeba, vhodným způsobem ho vyspravíme a vyrovnáme.

Vhodné základní nátěry pro různé druhy podkladů jsou uvedeny v následující tabulce:

Základní nátěr se nanáší štětcem, Acrylcolor a AKRIL Emulze také válečkem s dlouhým vlasem nebo stříkáním. S nanášením omítky můžeme v normálních podmínkách (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) začít 12 hodin po nanesení základního nátěru.

Příprava maltové směsi k nanášení

Maltovou směs připravíme v míchačce nebo ručním elektrickým míchadlem v plastovém vědru vhodné velikosti. Obsah balení vsypeme do 4,7 - 5,3 l vody a důkladně promícháme, abychom získali homogenní směs bez hrudek. Směs necháme 10 minut stát a znovu ji promícháme. Pokud je potřeba, můžeme přidat ještě trochu vody.

Za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je připravená maltová směs zpracovatelná cca 2 hodiny.

Abychom v případech, kdy na ucelenou plochu potřebujeme více než jedno balení omítky, předešli případnému vzniku skvrn z důvodu rozdílné bělosti, maltovou směs egalizujeme (vzájemně promícháváme) v nádobě přiměřené velikosti. Velikost nádoby musí pokud možno stačit na egalizaci veškeré omítky, potřebné na ucelenou plochu zdiva, nejméně však na objem odpovídající 4 - 5 balením suché směsi (při volbě velikosti nádoby je třeba brát v úvahu dobu zpracovatelnosti připravené maltové směsi a čas, který máme k jejímu nanesení k dispozici). Když odebereme přibližně pětinu (nejvýše čtvrtinu) takto připravené hmoty, přidáme do nádoby obsah dalšího balení a se zbývajícím materiálem v nádobě ho dobře promícháme, atd. Egalizace omítek stejné výrobní šarže a stejného data výroby není potřebná.

Jakékoli úpravy omítky během aplikace (dodatečné ředění apod.) jsou nepřípustné.

Nanášení maltové směsí

Připravenou směs nanášíme ručně - nerezovým hladítkem nebo strojně - stříkáním, v tloušťce 3 až 10 mm. Při nanášení stříkáním musíme dbát pokynů výrobce strojního zařízení. Tloušťku nanášené vrstvy, která musí být v celé ploše co nejvíce stejnoměrná, volíme podle požadované struktury: silnější vrstva vytvoří hrubší, tenčí vrstva jemnější strukturu. Čerstvě nanesenou vrstvu strukturujeme pěnovým válečkem, stěrkou, hladítkem, houbou, štětcem, reliéfními válečky, rukama, apod. tak, aby byl v celé ploše maximálně stejnoměrný. Vysoce tixotropní omítka si vytvořenou strukturu udrží, dokud nevytvrdne.

Nanášení omítky musí proběhnout co nejrychleji, bez přerušení, od jednoho okraje stěny k druhému. Na vícepodlažní stěnové plochy nanášíme omítku současně ve všech podlažích lešení: začínáme vždy v nejvyšším podlaží, v dalších následně navazujeme se stupňovitými odstupy. Větší stěnové plochy rozdělíme přiměřeně širokými drážkami, maltovými lemy, orámováním, případně dalšími ozdobnými úpravami nebo jiným způsobem na menší plochy, čímž vyloučíme případné obtíže s kontinuálním nanášením omítky, ale i s neestetickým vzhledem, vzniklým z důvodu nedostatečně vyrovnaného podkladu. Napojování ploch na rozích a v koutech mohou usnadnit několik cm široké hladké (štukované) pruhy, které navíc upraveným povrchům dodají příjemný dekorativní efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámování, atd. obvykle provádíme před nanesením dekorativní omítky.

Nanášení omítky je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu musí být v rozmezí +5°C až +30 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: hladítko, štětec, váleček

Dostupné balení: 20 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 2 - 8 m²/20 kg balení
Propustnost pro vodní páru vysoká, třída 1
Hustota 1,34 kg/dm³
20 kg
Garance nejlepší ceny
JUB DECOR Decoral silnovrstvá rustikální omítka 20 kg
JUB DECOR Decoral silnovrstvá rustikální omítka
Slevová cena429 Kč 21,45 Kč s DPH / kg
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty