JUB JUBIZOL Acryl finish XT Akrylátová drásaná omítka

JUB

JUB JUBIZOL Acryl finish XT akrylátová drásaná omítka se používá k realizaci závěrečné vrstvy ve fasádních systémech. Zajišťuje dobrou vodoodpudivost a velkou odolnost proti působení kouřových plynů, UV záření a jiných atmosférických vlivů.

Více informací

Barva: Bílá
Cena:
Slevová cena
1 299 Kč s DPH
(1 073,55 Kč bez DPH)
51,96 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

JUB JUBIZOL Acryl finish XT Akrylátová drásaná omítka 2.0 s charakteristickým rýhovaným povrchem podobným dubové kůře, vyrobená na bázi polymerních pojiv, určená k dekorativní ochraně fasádních povrchů. Má dobrou přídržnost k různým jemně zrnitým stavebním podkladům: k základním omítkám fasádních tepelně izolačních systémů, klasickým jemným vápenocementovým a cementovým omítkám, k rovným betonovým povrchům, i k vláknocementovým a sádrokartonovým deskám, dřevotřískám, apod. Používá se především k provádění závěrečné vrstvy ve fasádních systémech JUB na cementové bázi.

Vedle vysoké pevnosti má i velmi dobrou vodoodpudivost. Z důvodu dobré odolnosti proti účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným atmosférickým vlivům je vhodná do jakýchkoli klimatických poměrů. Nanesená omítka zajišťuje povrchům dlouhodobou odolnost před napadením řasami a plísněmi, proto přidávání biocidních látek do maltové směsi před nanášením není potřebné.

Výhody

  • Mimořádně snadné nanášení a zpracování
  • Dlouhodobá odolnost před napadením řasami a plísněmi
  • Vynikající vodoodpudivost
  • Výborná odolnost proti povětrnostním podmínkám
  • Velmi dobrá paropropustnost
  • Vydatnost 10 m²/25 kg
  • Ředění, podle savosti podkladuca

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %
Suchý na dotek: po 6 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být jemně zrnitý (ideální je zrnitost klasické štukové omítky granulace 1,0 mm), pevný (pevnost v tlaku min. 1,5 MPa - CS II podle EN 998-1), suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Případné menší nerovnosti - výstupky a prohlubně - znesnadňují vyrovnávání nanesené omítky, proto přípravě podkladu v tomto směru musíme věnovat maximální pozornost.

Nové podkladní omítky necháme před nanášením dekorativní omítky schnout podle jejich tloušťky na každý cm nejméně 7 až 10 dní, na nové betony můžeme dekorativní omítku nanášet nejdříve jeden měsíc po betonování (uvedené doby schnutí platí pro normální podmínky: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %). Staré pevné omítky očistíme od všech nátěrů, nástřiků a jiných dekorativních vrstev. Po očištění povrch zbavíme prachu - nejlépe omytím, pokud je potřeba, vhodným způsobem ho vyspravíme a vyrovnáme. Omytí proudem horké vody nebo párou zvlášť doporučujeme u vláknocementových desek a všech betonových podkladů, neboť u nových tak odstraníme zbytky bednicích olejů a u starých saze, mech, lišejníky, zbytky nátěrů apod. 

Vhodné základní nátěry pro různé druhy podkladů jsou uvedeny v následující tabulce:

Základní nátěr se nanáší štětcem nebo válečkem s dlouhým vlasem, ACRYLCOLOR také stříkáním. S nanášením omítky můžeme začít, až když je základní nátěr zcela suchý. V normálních podmínkách (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) jsou doby schnutí následující: JUBIZOL UNIGRUND nejméně 12 hodin, ACRYLCOLOR 4 až 6 hodin.

Příprava maltové směsi

Maltovou směs před použitím dobře promícháme elektrickým míchadlem; pokud je potřeba (výjimečně) je dovoleno naředění omítky vodou (nejvýše 1 dl na vědro). Zkontrolujeme barevný odstín a pak maltovou směs egalizujeme, abychom vyřešili případné minimální, někdy neznatelné, rozdíly mezi jednotlivými vědry. Nejprve v dostatečně velké nádobě vzájemně důkladně promícháme obsah čtyř věder. Když odebereme čtvrtinu takto připravené hmoty, přidáme do nádoby obsah dalšího vědra a se zbývajícím materiálem v nádobě ho dobře promícháme, atd. Egalizace bílých omítek stejné výrobní šarže a stejného data výroby, které jsme neředili, není potřebná. Jakékoli úpravy omítky během aplikace (přidávání tónovacích prostředků, ředění apod.) jsou nepřípustné.

Aplikace

Připravenou směs nanášíme ručně - nerezovým hladítkem nebo strojně - stříkáním, v tloušťce odpovídající průměru největšího pískového zrna. Při nanášení stříkáním musíme dbát pokynů výrobce strojního zařízení. Několik minut po nanesení (optimální dobu stanovíme v závislosti na savosti podkladu a mikroklimatických poměrech) povrch omítky strukturujeme („drásáme“) tvrdým plastovým hladítkem tak, že písková zrna odvalujeme po stěnovém podkladu, až vrstvu omítky stejnoměrně rozbrázdí. Drásání se provádí vodorovně, svisle nebo kruhovitě. Hrudky malty, vyčnívající z povrchu omítky, na závěr - několik minut po drásání - srovnáme tak, že povrch zlehka uhladíme čistým nerezovým hladítkem.

Nanášení omítek musí proběhnout co nejrychleji, bez přerušení, od jednoho okraje stěny k druhému. Na vícepodlažní stěnové plochy nanášíme omítku současně ve všech podlažích lešení: začínáme vždy v nejvyšším podlaží, v dalších následně navazujeme se stupňovitými odstupy. Větší stěnové plochy rozdělíme přiměřeně širokými drážkami, maltovými lemy, orámováním, případně dalšími ozdobnými úpravami nebo jiným způsobem na menší plochy, čímž vyloučíme případné obtíže s kontinuálním nanášením omítky, ale i s neestetickým vzhledem, vzniklým z důvodu nedostatečně vyrovnaného podkladu. Napojování ploch na rozích a v koutech mohou usnadnit několik cm široké hladké (štukované) pruhy, které navíc upraveným povrchům dodají příjemný dekorativní efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámování, atd. obvykle provádíme před nanesením dekorativní omítky. Chráníme je vhodnými fasádními barvami, přičemž dbáme na to, abychom nátěry, jimiž tyto plochy upravujeme, nekontrolovaně nenanášeli na plochy připravené k nanesení dekorativních omítek.

Nanášení omítky je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu během nanášení a zrání musí být v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu zrání omítky a mohou vést k nestejnoměrnosti jejího barevného odstínu. Odolnosti proti poškození čerstvě upravených ploch srážkovou vodou (smytí materiálu) je za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 %) dosaženo nejpozději za 24 hodin.

Údržba a obnova upravených povrchů

Fasádní povrchy upravené omítkou JUBIZOL ACRYL FINISH XT 2.0 nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést, vyluxovat nebo omýt proudem vody. Zachycený prach a trvalejší nečistoty odstraníme jemným omytím měkkým kartáčem namočeným v roztoku běžných univerzálních čisticích prostředků, pak povrch omyjeme čistou vodou. Povrchy, z nichž není možné nečistoty nebo skvrny uvedeným způsobem odstranit, opatříme renovačním nátěrem, který zahrnuje dvě vrstvy mikroarmované fasádní barvy REVITALCOLOR AG nebo mikroarmované fasádní barvy REVITALCOLOR SILICONE, nanesené na příslušný základní nátěr.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: hladidlo, štětec, váleček nebo stříkáním

Dostupné balení: 25 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost (zrnitost 2,0) 10 m²/25 kg balení
Hustota 1,60 kg/dm³
2.0 / 25 kg / Bílá
Garance nejlepší ceny
JUB JUBIZOL Acryl finish XT Akrylátová drásaná omítka 25 kg
JUB JUBIZOL Acryl finish XT Akrylátová drásaná omítka
Slevová cena1 299 Kč 51,96 Kč s DPH / kg
Skladem, odeslání do 48 hod.
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty