JUB JUBIZOL Bavalit dvousložková bílá bavorská omítka

JUB

JUB JUBIZOL Bavalit dvousložková bílá bavorská omítka je ušlechtilá tenkovrstváomítka k dekorativní ochraně vnitřních povrchů zdiva i fasádních povrchů na objektech výšky do dvou podlaží.

Více informací

Barva: Bílá
Cena:
Slevová cena
419 Kč s DPH
(346,28 Kč bez DPH)
20,95 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů

Popis

JUB JUBIZOL Bavalit dvousložková bílá bavorská omítka je ušlechtilá tenkovrstvá omítka s charakteristickým rýhovaným povrchem podobným dubové kůře, vyrobená na bázi cementu a polymerních pojiv, určená k dekorativní ochraně vnitřních povrchů zdiva i fasádních povrchů na objektech výšky do dvou podlaží, které mají přesahy střech, dostatečně chránící fasádu před srážkami. Má dobrou přídržnost k různým jemně zrnitým stavebním podkladům: ke klasickým jemným vápenocementovým a cementovým omítkám, k základním omítkám fasádních tepelně izolačních systémů, k rovným betonovým povrchům i vláknocementovým a sádrokartonovým deskám, dřevotřískám, apod. 

Splňuje požadavky harmonizované normy EN 998-1. Má vysokou paropropustnost, velmi dobrou přídržnost k podkladu a dobrou odolnost proti účinkům kouřových plynů a UV záření.

JUB JUBIZOL Bavalit neobsahuje biocidní ochranu, proto je ho potřeba při použití na vnější povrchy za 7 -14 dní po nanesení přetřít některou z mikroarmovaných fasádních barev JUB (REVITALCOLOR, SILICONECOLOR nebo SILICATECOLOR). Uvedená doba schnutí platí za normálních podmínek, tj. T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %. Při použití omítky na vnitřní povrchy ji lze přebarvit barvou JUPOL Gold.

Výhody

  • Úplná nehořlavost (A1)
  • Vysoká paropropustnost
  • Vysoká pevnost
  • Výborná přídržnost k podkladu
  • Vydatnost 6,3 m²/20 kg
  • Doporučujeme aplikovat v 1 vrstvě
  • Neředí se, připraven k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 65%
Suchá na dotek: za 6 hodin
Odolná před poškozením deštěm za 24 hodin
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být jemně zrnitý (ideální je zrnitost klasické štukové omítky granulace 1,0 mm), pevný (pevnost v tlaku min. 1,5 MPa - CS II podle EN 998-1), suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Případné menší nerovnosti - výstupky a prohlubně - znesnadňují strukturování nanesené omítky, proto přípravě podkladu v tomto směru musíme věnovat maximální pozornost. Nové podkladní omítky necháme před nanášením dekorativní omítky schnout podle jejich tloušťky na každý cm nejméně 7 až 10 dní, na nové betony můžeme dekorativní omítku nanášet nejdříve jeden měsíc po betonování (uvedené doby schnutí platí pro normální podmínky: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %). Staré pevné omítky očistíme od všech nátěrů, nástřiků a jiných dekorativních vrstev. Po očištění povrch zbavíme prachu - nejlépe omytím, pokud je potřeba, vhodným způsobem ho vyspravíme a vyrovnáme. Omytí proudem horké vody nebo párou zvlášť doporučujeme u vláknocementových desek a všech betonových podkladů, neboť z nových povrchů tak odstraníme případné zbytky bednicích olejů a ze starých saze, mech, lišejníky, zbytky nátěrů apod.

Ředění

Jakékoli úpravy omítky během aplikace (dodatečné ředění apod.) jsou nepřípustné.

Příprava maltové směsi k nanášení 

Maltovou směs připravíme v míchačce nebo ručním elektrickým míchadlem v plastovém vědru vhodné velikosti. Obsah balení vsypeme do 2,5 kg AKRIL Emulze, naředěné 2,5 litry vody, a důkladně promícháme, abychom získali homogenní směs bez hrudek. Směs necháme 10 minut stát a znovu ji promícháme. Pokud je potřeba, můžeme přidat ještě trochu vody. Za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je připravená maltová směs zpracovatelná cca 2 hodiny. Abychom v případech, kdy na ucelenou plochu potřebujeme více než jedno balení omítky, předešli případnému vzniku skvrn z důvodu rozdílné bělosti, maltovou směs egalizujeme v nádobě přiměřené velikosti. Velikost nádoby musí pokud možno stačit na egalizaci veškeré omítky, potřebné na ucelenou plochu zdiva, nejméně však na objem odpovídající 4 až 5 balením suché směsi (při volbě velikosti nádoby je třeba brát v úvahu dobu zpracovatelnosti připravené maltové směsi a čas, který máme k jejímu nanesení k dispozici). Když odebereme přibližně pětinu (nejvýše čtvrtinu) takto připravené hmoty, přidáme do nádoby obsah dalšího balení a se zbývajícím materiálem v nádobě ho dobře promícháme, atd. Egalizace omítek stejné výrobní šarže a stejného data výroby není potřebná.

Aplikace

Připravenou směs nanášíme ručně - nerezovým hladítkem nebo strojně - stříkáním, v tloušťce odpovídající průměru největšího pískového zrna. Při nanášení stříkáním musíme dbát pokynů výrobce strojního zařízení. Několik minut po nanesení (optimální dobu stanovíme v závislosti na savosti podkladu a mikroklimatických poměrech) povrch omítky strukturujeme („drásáme“) polystyrénovým hladítkem tak, že písková zrna odvalujeme po stěnovém podkladu, až vrstvu omítky stejnoměrně rozbrázdí. Drásání se provádí vodorovně nebo svisle. Hrudky malty, vyčnívající z povrchu omítky, na závěr srovnáme tak, že povrch zlehka uhladíme čistým nerezovým hladítkem. Nanášení omítky musí proběhnout co nejrychleji, bez přerušení, od jednoho okraje stěny k druhému. Na vícepodlažní stěnové plochy nanášíme omítku současně ve všech podlažích lešení: začínáme vždy v nejvyšším podlaží, v dalších následně navazujeme se stupňovitými odstupy. Větší stěnové plochy rozdělíme přiměřeně širokými drážkami, maltovými lemy, orámováním, případně dalšími ozdobnými úpravami nebo jiným způsobem na menší plochy, čímž vyloučíme případné obtíže s kontinuálním nanášením omítky, ale i s neestetickým vzhledem, vzniklým z důvodu nedostatečně vyrovnaného podkladu. Napojování ploch na rozích a v koutech mohou usnadnit několik cm široké hladké (štukované) pruhy, které navíc upraveným povrchům dodají příjemný dekorativní efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámování, atd. obvykle provádíme před nanesením dekorativní omítky. Chráníme je vhodnými fasádními barvami, přičemž dbáme na to, abychom nátěry, jimiž tyto plochy upravujeme, nekontrolovaně nenanášeli na plochy připravené k nanesení dekorativních omítek. Nanášení omítky je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu během nanášení a zrání musí být v rozmezí +5°C až +30 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (> 30 km/h) tyto práce provádět. Odolnosti proti poškození čerstvě upravených ploch srážkovou vodou (smytí materiálu) je za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 %) dosaženo nejpozději za 24 hodin.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: hladítko

Dostupné balení: 20 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 6,3 m²/20 kg
Hustota 1,75 kg/dm³
Reakce na oheň A1
20 kg / Bílá
Garance nejlepší ceny
JUB JUBIZOL Bavalit dvousložková bílá bavorská omítka 20 kg
JUB JUBIZOL Bavalit dvousložková bílá bavorská omítka
Slevová cena419 Kč 20,95 Kč s DPH / kg
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty