JUB JUBIZOL CarbonStrong finish S mikroarmovaná siloxanizovaná hlazená omítka

JUB

JUB JUBIZOL CarbonStrong finish S mikroarmovaná siloxanová hlazená omítka 1.5 a 2.0 mm je určena k dekorativní ochraně fasádních stěnových povrchů v systémech JUB. Omítka má rovnoměrně zrnitý povrch, výjimečnou pružnost a současně pevnost.

Více informací

Barva: Bílá
Cena:
Slevová cena
2 599 Kč s DPH
(2 147,93 Kč bez DPH)
103,96 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů

Popis

JUB JUBIZOL CarbonStrong finish S mikroarmovaná siloxanizovaná hlazená omítka 1,5 a 2,00 mm se používa jako vrchní vrstva ve fasádních systémech firmy JUB. Je vyrobena na bázi polymerních pojiv a ma charakteristickou stejnoměrně zrnitou strukturu. Obsahuje kombinovaná čedičová a karbonová vlákna, která ji zajišťuje mimořádnou pružnost a současně vysokou pevnost. Výborně přenáša roztažnost a povrchové napětí. Je určena k dekorativní ochraně fasád všech druhů staveb, včetně objektů s minimálními nebo žádnými střešními přesahy. Ma dobrou přídržnost k různým jemně zrnitým stavebním podkladům: k základním omítkám fasádních tepelně izolačních systémů, klasickým jemným vápenocementovým a cementovým omítkám, k rovným betonovým povrchům, i k vláknocementovým a sádrokartonovým deskám, dřevotřískám apod.

Zvolený poměr mezi jemnými a hrubými písčitými plnivy a kombinace moderních zahušťovadel, smáčedel a látek pro udržení vody zajišťuje maltové směsi lepší zpracovatelnost, což umožňuje její snazší nanesení a rozprostření a znatelně prodlužuje dobu zpracovatelnosti po nanesení na stěnu. Vysoký obsah siloxanových složek dodává omítkám JUBIZOL CarbonStrong finish dobrou vodoodpudivost a vysokou odolnost proti účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným atmosférickým vlivům, takže jsou vhodné do jakýchkoli klimatických poměrů. Omítky charakterizuje vysoká pevnost a z důvodu poměrně vysoké paropropustnosti jsou vhodné i jako vrchní omítky v kontaktních fasádních tepelně izolačních systémech s tepelnou izolací na bázi minerální vaty. Nanesené omítky zajišťují povrchům dlouhodobou odolnost vůči napadení řasami a plísněmi, proto přidávání biocidních látek do maltové směsi před nanášením není potřebné.

Výhody

  • Výjimečná pružnost a současně tvrdost
  • Vynikající vodoodpudivost
  • Velmi dobrá paropropustnost
  • Dlouhodobá odolnost před napadením řasami a plísněmi
  • Výborně přenáší roztažnost a povrchové napětí
  • Vydatnost 8 - 10 m²/25 kg (závisí na zrnitosti)
  • Doporučujeme aplikovat v 1 vrstvě
  • Ředění vodou, v případě potřeby

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %
Suchý na dotek: po 6 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být jemně zrnitý (ideální je zrnitost klasické štukové omítky granulace 1,0 mm), pevný (pevnost v tlaku min. 1,5 MPa - CS II podle EN 998-1), suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Případné menší nerovnosti - výstupky a prohlubně - znesnadňují vyrovnávání nanesené omítky, proto přípravě podkladu v tomto směru musíme věnovat maximální pozornost.

Nové podkladní omítky necháme před nanášením dekorativní omítky schnout podle jejich tloušťky na každý cm nejméně 7 až 10 dní, na nové betony můžeme dekorativní omítku nanášet nejdříve jeden měsíc po betonování (uvedené doby schnutí platí pro normální podmínky: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %). Staré pevné omítky očistíme od všech nátěrů, nástřiků a jiných dekorativních vrstev. Po očištění povrch zbavíme prachu - nejlépe omytím, pokud je potřeba, vhodným způsobem ho vyspravíme a vyrovnáme. Omytí proudem horké vody nebo párou zvlášť doporučujeme u vláknocementových desek a všech betonových podkladů, neboť u nových tak odstraníme zbytky bednicích olejů a u starých saze, mech, lišejníky, zbytky nátěrů apod.

Vhodné základní nátěry pro různé druhy podkladů jsou uvedeny v následující tabulce:

Základní nátěr se nanáší štětecem, ACRYLCOLOR a AKRYL Emulze také válečkem s dlouhým vlasem nebo stříkáním. S nanášením omítky můžeme začít, až když je základní nátěr zcela suchý. V normálních podmínkách (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) jsou doby schnutí následující: JUBIZOL Unigrund nejméně 12 hodin, VEZAKRIL Primer nejméně 24 hodin, ACRYLCOLOR a AKRYL Emulze 4 až 6 hodin.

Příprava maltové směsi k nanášení

Maltovou směs před použitím dobře promícháme elektrickým míchadlem; pokud je potřeba (výjimečně) je dovoleno naředění omítky vodou (nejvýše 1 dl na vědro). Zkontrolujeme barevný odstín (!) a pak maltovou směs egalizujeme (vzájemně promícháme vědra s omítkou), abychom vyřešili případné minimální, někdy neznatelné, rozdíly mezi jednotlivými vědry. Nejprve v dostatečně velké nádobě vzájemně důkladně promícháme obsah čtyř věder. Když odebereme čtvrtinu takto připravené hmoty, přidáme do nádoby obsah dalšího vědra a se zbývajícím materiálem v nádobě ho dobře promícháme atd. Egalizace bílých omítek stejné výrobní šarže a stejného data výroby, které jsme neředili, není potřebná.

Jakékoli úpravy omítky během aplikace (přidávání tónovacích prostředků, ředění apod.) jsou nepřípustné.

Nanášení maltové směsí

Připravenou směs nanášíme ručně - nerezovým hladítkem nebo strojně - stříkáním, v tloušťce o málo větší, než je průměr největšího pískového zrna. Při nanášení stříkáním musíme dbát pokynů výrobce strojního zařízení. Ihned po nanesení povrch omítky uhladíme tvrdým plastovým hladítkem. Uhlazování provádíme krouživými tahy tak, aby mezi zrny nebyla prázdná místa a aby struktura byla co nejvíce stejnoměrná. Při uhlazování by se zrna ve vrstvě omítky měla co nejméně pohybovat, vytlačování hmoty ve formě valu před hladítkem není přípustné. Jeho vznik většinou lze připsat příliš velké vrstvě omítky nebo špatně připravenému, resp. nedostatečně rovnému podkladu. Uhlazování je nutno provádět pouze v jednom směru. Hrudky malty, vyčnívající z povrchu omítky, na závěr srovnáme tak, že povrch zlehka uhladíme čistým nerezovým hladítkem.

Nanášení omítek musí proběhnout co nejrychleji, bez přerušení, od jednoho okraje stěny k druhému. Na vícepodlažní stěnové plochy nanášíme omítku současně ve všech podlažích lešení: začínáme vždy v nejvyšším podlaží, v dalších následně navazujeme se stupňovitými odstupy. Větší stěnové plochy rozdělíme přiměřeně širokými drážkami, maltovými lemy, orámováním, případně dalšími ozdobnými úpravami nebo jiným způsobem na menší plochy, čímž vyloučíme případné obtíže s kontinuálním nanášením omítky, ale i s neestetickým vzhledem, vzniklým z důvodu nedostatečně vyrovnaného podkladu. Napojování ploch na rozích a v koutech mohou usnadnit několik cm široké hladké (štukované) pruhy, které navíc upraveným povrchům dodají příjemný dekorativní efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámování atd. obvykle provádíme před nanesením dekorativní omítky. Chráníme je vhodnými fasádními barvami, přičemž dbáme na to, abychom nátěry, jimiž tyto plochy upravujeme, nekontrolovaně nenanášeli na plochy připravené k nanesení dekorativních omítek.

Nanášení omítky je možné pouze za vhodných povětrnostních, resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu během nanášení a zrání musí být v rozmezí +5 až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu zrání omítky a mohou vést k nestejnoměrnosti jejího barevného odstínu.

Odolnosti proti poškození čerstvě upravených ploch srážkovou vodou (smytí materiálu) je za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 %) dosaženo nejpozději za 24 hodin. Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit!

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: hladítko, štětec, váleček

Dostupné balení: 25 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 8 - 10 m²/25 kg (závisí na zrnitosti)
Hustota 1,80 kg/dm³
Propustnost pro vodní páru třída V2 (střední)
25 kg / 1.5 mm / Bílá
Garance nejlepší ceny
JUB JUBIZOL CarbonStrong finish S mikroarmovaná siloxanizovaná hlazená omítka
JUB JUBIZOL CarbonStrong finish S mikroarmovaná siloxanizovaná hlazená omítka
Slevová cena2 599 Kč 103,96 Kč s DPH / kg
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty