JUB JUBIZOL Mineral finish S minerální hlazená omítka

JUB

JUB JUBIZOL Mineral finish S minerální hlazená omítka určená k dekorační ochraně vnitřních a fasádních stěnových povrchů. Má dobrou přídržnost, paropropustnost a dobrou odolnost proti účinkům kouřových plynů a UV záření.

Více informací

Barva: Bíla
Cena:
Slevová cena
499 Kč s DPH
(412,40 Kč bez DPH)
24,95 Kč s DPH / kg

Skladem:
Na objednávku do 10 pracovních dnů

Popis

JUB JUBIZOL Mineral finish S minerální hlazená omítka 1.5 je ušlechtilá tenkovrstvá omítka s charakteristickým stejnoměrně zrnitým povrchem, vyrobená na bázi cementu, vápna a polymerních pojiv, určená k dekorativní ochraně vnitřních povrchů zdiva i fasádních povrchů na objektech výšky do dvou podlaží, které mají přesahy střech, dostatečně chránící fasádu před srážkami. Má dobrou přídržnost k různým jemně zrnitým stavebním podkladům: ke klasickým jemným vápenocementovým a cementovým omítkám, k základním omítkám fasádních tepelně izolačních systémů, k rovným betonovým povrchům i vláknocementovým a sádrokartonovým deskám, dřevotřískám, apod.

Splňuje požadavky harmonizované normy EN 998-1. Má vysokou paropropustnost, takže ji jako vrchní omítku lze aplikovat i na kontaktní tepelně izolační systémy s izolantem z minerální vlny, má dobrou přídržnost k podkladu a dobrou odolnost proti účinkům kouřových plynů a UV záření.

Výrobek neobsahuje biocidní ochranu, proto je ho potřeba při použití na vnější povrchy za 7-14 dní po nanesení přetřít některou z mikroarmovaných fasádních barev JUB (REVITALCOLOR, SILICONECOLOR nebo SILICATECOLOR). Uvedená doba schnutí platí za normálních podmínek, tj. T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %. Při použití omítky na vnitřní povrchy ji lze přebarvit barvou JUPOL Gold.

Výhody

  • Velká odolnost proti atmosférickému zatížení
  • Menší možnost vzniku kondenzátu na vnitřních površích
  • Možnost použití i na minerální vlně
  • Rychlost provedení
  • Vydatnost 7,7 m²/20 kg
  • Ředění, podle savosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 65%
Suchý na dotek: po 6 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být jemně zrnitý (ideální je zrnitost klasické štukové omítky granulace 1,0 mm), pevný (pevnost v tlaku min. 1,5 MPa - CS II podle EN 998-1), suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Případné menší nerovnosti - výstupky a prohlubně - znesnadňují vyrovnávání nanesené omítky, proto přípravu podkladu v tomto směru musíme věnovat maximální pozornost.

Nové podkladní omítky použít před nanášením dekorativní omítky na každý cm nejméně 7 až 10 dní, na nové betony můžeme dekorativní omítku nanášet nejdříve jeden měsíc po betonování (uvedené doby schnutí platí pro normální podmínky: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %). Staré pevné omítky očistíme od všech nátěrů, nástřiků a jiných dekorativních vrstev. Po očištění povrchu zbavíme prachu - nejlépe omytím, pokud je potřeba, vhodným způsobem ho vyspravíme a vyrovnáme. Omytí proudem horké vody nebo párou zvlášť doporučujeme u vláknocementových desek a všech betonových podkladů, neboť z nových povrchů tak odstraníme případné zbytky postelí olejů a ze starých saze, mech, lišejníky, zbytky nátěrů.

Vhodné základní nátěry pro různé druhy podkladů jsou uvedeny v následující tabulce:

Základní nátěr nanáší štětcem, ACRYLCOLOR a AKRIL Emulze také válečkem s dlouhým vlasem nebo stříkáním. S nanášením omítky můžeme v normálních podmínkách (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) začít 12 hodin po nanesení základního nátěru.

Příprava maltové směsi

Maltovou směs připravíme v míchačce nebo ručním elektrickým míchadlem v plastovém vědru vhodné velikosti. Obsah balení vsypeme do 4,5 l vody a důkladně promícháme, abychom získali homogenní směs bez hrudek. Směs necháme 10 minut stát a znovu ji promícháme. Pokud je potřeba, můžeme přidat ještě trochu vody. Za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je připravená maltová směs zpracovatelná cca 2 hodiny.

Abychom v případech, kdy na ucelenou plochu potřebujeme více než jedno balení omítky, předešli případnému vzniku skvrn z důvodu rozdílné bělosti, maltovou směs egalizujeme v nádobě přiměřené velikosti. Velikost nádoby musí pokud možno stačit na egalizaci veškeré omítky, potřebné na ucelenou plochu zdiva, nejméně však na objem odpovídající 4 až 5 balením suché směsi (při volbě velikosti nádoby je třeba brát v úvahu dobu zpracovatelnosti připravené maltové směsi a čas, který máme k jejímu nanesení k dispozici). Když odebereme přibližně pětinu (nejvýše čtvrtinu) takto připravené hmoty, přidáme do nádoby obsah dalšího balení a se zbývajícím materiálem v nádobě ho dobře promícháme, atd. Egalizace omítek stejné výrobní šarže a stejného data výroby není potřebná. Jakékoli úpravy omítky během aplikace (dodatečné ředění apod.) jsou nepřípustné.

Aplikace

Připravenou směs nanášíme ručně - nerezovým hladítkem nebo strojně - stříkáním, v tloušťce o málo větší než je průměr největšího pískového zrna. Při nanášení stříkáním musíme dbát pokynů výrobce strojního zařízení. Ihned po nanesení povrch omítky uhladíme tvrdým plastovým hladítkem. Uhlazování provádíme krouživými tahy tak, aby mezi zrny nebyla prázdná místa a aby struktura byla co nejvíce stejnoměrná. Při uhlazování by se zrna ve vrstvě omítky měla co nejméně pohybovat, vytlačování hmoty ve formě valu před hladítkem není přípustné. Jeho vznik lze většinou připsat příliš velké vrstvě omítky nebo špatně připravenému resp. nedostatečně rovnému podkladu. Uhlazování je nutno provádět pouze v jednom směru. Hrudky malty, vyčnívající z povrchu omítky, na závěr srovnáme tak, že povrch zlehka uhladíme čistým nerezovým hladítkem.

Nanášení omítky musí proběhnout co nejrychleji, bez přerušení, od jednoho okraje stěny k druhému. Na vícepodlažní stěnové plochy nanášíme omítku současně ve všech fázích lešení: začínáme vždy v nejvyšším podlaží, v dalších následujeme se stupňovitými odstupy. Větší plochy rozdělíme přiměřeně širokými drážkami, maltovými lemy, orámováním, případně dalšími ozdobnými úpravami nebo jiným způsobem na menší plochy, čímž vyloučíme aktuální potíže s neustálým nanášením omítky, ale je neestetickým vzhledem, z důvodu nedostatečně vzniklého podkladu. Napojování ploch na rozích a v koutech mohou usnadnit několik cm široké hladké (štukované) pruhy, které navíc upraveným povrchům dodají příjemný dekorativní efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámování atd. obvykle provádíme před nanesením dekorativní omítky. Chráníme je vhodnými fasádními barvami, přičemž dbáme na to, abychom nátěry, jimiž tyto plochy upravujeme, nekontrolovaně nenanášeli na plochy připravené k nanesení dekorativních omítek.

Nanášení omítky je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu během nanášení a zrání musí být v rozmezí +8°C až +30 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasády závěsy, avšak ani s nimi nesmí za deštěm, mlhy a silného větru (> 30 km/h) tyto práce provádět. Odolnosti proti poškození čerstvě upravených ploch srážkovou vodou (smytí materiálu) je za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 %) nejpozději do 24 hodin.

Údržba a obnova upravených povrchů

Omítkou upravené fasádní povrchy nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést, vyluxovat nebo omýt. Zachycený prach a trvalejší nečistoty odstraníme jemným omytím měkkým kartáčem namočeným v roztoku běžných univerzálních čisticích prostředků, pak povrch omyjeme čistou vodou.

Povrchy, z nichž nejsou možné nečistoty nebo skvrny uvedeným způsobem odstranit, opatříme renovačním nátěrem, který v případě fasádního povrchu zahrnuje dvě vrstvy mikroarmované fasádní barvy REVITALCOLOR nebo mikroarmované fasádní barvy SILICONECOLOR nebo mikroarmované fasádní barvy SILICATECOLOR, nanesené na příslušný základní nátěr, v případě vnitřního povrchu zahrnuje dvě vrstvy barvy JUPOL Gold.

Doporučené pracovní prostředky váleček

Nářadí pro aplikaci: hladítko, štětec, váleček

Dostupné balení: 20 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 7,7 m²/20 kg
Hustota 1,66 kg/dm³
1.5 / 20 kg / Bíla
Garance nejlepší ceny
JUB JUBIZOL Mineral finish S minerální hlazená omítka 20 kg
JUB JUBIZOL Mineral finish S minerální hlazená omítka
Slevová cena499 Kč 24,95 Kč s DPH / kg
Na objednávku do 10 pracovních dnů
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty