JUB JUBIZOL Unixil finish WINTER S siloxanová akrylátová hlazená omítka

JUB

JUB JUBIZOL Unixil finish WINTER S 1siloxanová akrylátová hlazená omítka 1,5 mm s přísadou JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE určená k dekorační ochraně fasádních stěnových povrchů. Omítka má dobrou přídržnost, vodoodpudivost a snadno se nanáší a roztírá.

Více informací

Barva: Bílá
Cena:
Slevová cena
1 499 Kč s DPH
(1 238,84 Kč bez DPH)
59,96 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů

Popis

JUB JUBIZOL Unixil finish WINTER S siloxanová akrylátová hlazená omítka 1,5 mm s přísadou JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE se používá k provedení vrchní omítky ve fasádních systémech JUB za nízkých teplot a vysoké relativní vlhkosti vzduchu v případech, kdy tepelnou izolaci tvoří desky z EPS, desky z XPS a desky nebo lamely z minerální vlny. Její speciální složení umožňuje nanášení při teplotách od +1 °C do +15 °C a při zvýšené relativní vlhkosti vzduchu do 95 %. Díky přísadě JJUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE je výrobek odolný vůči srážkové vodě již po 24 hodinách od nanesení. Výrobek je připraven na bázi kombinovaných polymerních pojiv a má typickou stejnoměrně zrnitou strukturu.

Omítka je určena k dekorativní ochraně fasádních stěn všech druhů stavebních objektů, včetně vícepodlažních staveb s minimálními střešními přesahy. Má dobrou přídržnost k různým jemně zrnitým stavebním podkladům: k základním omítkám fasádních tepelně izolačních systémů, klasickým jemným vápenocementovým a cementovým omítkám, rovným betonovým povrchům, vláknocementovým deskám apod.

Podrobnosti k použití v jednotlivých konkrétních případech jsou uvedeny v následující tabulce:

Zvolený poměr mezi jemnými a hrubými písčitými plnivy a kombinace moderních zahušťovadel, smáčedel a látek pro udržení vody zajišťují mimořádně dobrou zpracovatelnost omítky, což umožňuje její snazší nanášení a úpravu a prodlužuje dobu zpracovatelnosti po nanesení na stěnu. Vysoký obsah siloxanových složek v omítce JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER S zajišťuje její vysokou vodoodpudivost a odolnosti proti účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným atmosférickým vlivům, proto je vhodná do jakýchkoli klimatických poměrů. Omítka má rovněž vysokou pevnost. Povrchu zajišťuje dlouhodobou odolnost před napadením řasami a plísněmi, proto přidávání biocidních látek do maltové směsi před nanášením není potřebné.

Výhody

  • Vynikající vodoodpudivost
  • Velmi dobrá paropropustnost
  • Dlouhodobá odolnost před napadením řasami a plísněmi
  • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Dobrá přídržnost
  • Vydatnost 11,3 m²/25 kg balení
  • Doporučujeme aplikovat v 1 vrstvě
  • Neředí se, do směsi přidáváme JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %
Suchý na dotek: po 12 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být jemně zrnitý (ideální je zrnitost klasické štukové omítky granulace 1,0 mm), pevný (pevnost v tlaku min. 1,5 MPa - CS II podle EN 998-1), suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Podklad nesmí být zmrzlý. Případné menší nerovnosti - výstupky a prohlubně - znesnadňují vyrovnávání nanesené omítky, proto přípravě podkladu v tomto směru musíme věnovat maximální pozornost.

Nové podkladní omítky necháme před nanášením dekorativní omítky schnout podle jejich tloušťky na každý cm nejméně 7 až 10 dní, na nové betony můžeme dekorativní omítku nanášet nejdříve jeden měsíc po betonování (uvedené doby schnutí platí pro normální podmínky: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %). Staré pevné omítky očistíme od všech nátěrů, nástřiků a jiných dekorativních vrstev. Po očištění povrch zbavíme prachu - nejlépe omytím, pokud je potřeba, vhodným způsobem ho vyspravíme a vyrovnáme. Omytí proudem horké vody nebo párou zvlášť doporučujeme u vláknocementových desek a všech betonových podkladů, neboť u nových tak odstraníme zbytky bednicích olejů a u starých saze, mech, lišejníky, zbytky nátěrů apod.

Vhodný základní nátěr pro různé druhy podkladů:

Základní nátěr se nanáší štětecem nebo malířským válečkem s dlouhým vlasem. S nanášením omítky můžeme začít, až když je základní nátěr zcela suchý. V normálních podmínkách (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je doba schnutí základního nátěru 12 hodin.

Příprava maltové směsi k nanášení

Do maltové směsi je nutné před použitím přidat JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE (jedno nebo polovinu balení na 1 vědro; další možnosti dávkování za určitých podmínek - viz TL JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE). Následně omítku dobře promícháme elektrickým míchadlem. Zkontrolujeme barevný odstín a pak maltovou směs egalizujeme, abychom eliminovali případné minimální, někdy neznatelné, rozdíly mezi jednotlivými vědry. Nejprve v dostatečně velké nádobě vzájemně důkladně promícháme obsah čtyř věder. Když odebereme čtvrtinu takto připravené hmoty, přidáme do nádoby obsah dalšího vědra a se zbývajícím materiálem v nádobě ho dobře promícháme atd. Doba zpracovatelnosti připravené směsi s aditivem ve vědru je 2 hodiny.

Jakékoli úpravy omítky během aplikace (přidávání tónovacích prostředků, ředění apod.) jsou nepřípustné.

Nanášení maltové směsí

Připravenou směs nanášíme obvykle ručně nerezovým hladítkem v tloušťce o málo větší, než je průměr největšího pískového zrna. Při nanášení stříkáním musíme dbát pokynů výrobce strojního zařízení. Ihned po nanesení povrch omítky uhladíme tvrdým plastovým hladítkem. Uhlazování provádíme krouživými tahy tak, aby mezi zrny nebyla prázdná místa a aby struktura byla co nejvíce stejnoměrná. Při uhlazování by se zrna ve vrstvě omítky měla co nejméně pohybovat, vytlačování hmoty ve formě valu před hladítkem není přípustné. Jeho vznik většinou lze připsat příliš velké vrstvě omítky nebo špatně připravenému, resp. nedostatečně rovnému podkladu. Uhlazování je nutno provádět pouze v jednom směru. Hrudky malty, vyčnívající z povrchu omítky, na závěr srovnáme tak, že povrch zlehka uhladíme čistým nerezovým hladítkem.

Nanášení omítek musí proběhnout co nejrychleji, bez přerušení, od jednoho okraje stěny k druhému. Na vícepodlažní stěnové plochy nanášíme omítku současně ve všech podlažích lešení: začínáme vždy v nejvyšším podlaží, v dalších následně navazujeme se stupňovitými odstupy. Větší stěnové plochy rozdělíme přiměřeně širokými drážkami, maltovými lemy, orámováním, případně dalšími ozdobnými úpravami nebo jiným způsobem na menší plochy, čímž vyloučíme případné obtíže s kontinuálním nanášením omítky, ale i s neestetickým vzhledem, vzniklým z důvodu nedostatečně vyrovnaného podkladu. Napojování ploch na rozích a v koutech mohou usnadnit několik cm široké hladké (štukované) pruhy, které navíc upraveným povrchům dodají příjemný dekorativní efekt. Ozdobné pruhy, drážky, maltové lemy, orámování atd. obvykle provádíme před nanesením dekorativní omítky. Chráníme je vhodnými fasádními barvami, přičemž dbáme na to, abychom nátěry, jimiž tyto plochy upravujeme, nekontrolovaně nenanášeli na plochy připravené k nanesení dekorativních omítek.

Nanášení omítky je možné pouze za vhodných povětrnostních, resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu musí být v rozmezí +1 až +15 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 95 %. Fasádní plochy chráníme před srážkami fasádními závěsy, resp. fólií, avšak ani s nimi nesmíme za deště tyto práce provádět.

Odolnosti proti poškození čerstvě upravených ploch srážkovou vodou (smytí materiálu) je při T = +5 °C a rel. vlhkosti vzduchu 80 % dosaženo nejpozději za 24 hodin. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost vzduchu mohou podstatně prodloužit dobu schnutí omítky. Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: hladítko, štětec, váleček na malování

Dostupné balení: 25 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost (zrnitost 1,5) 11,3 m²/25 kg balení
Hustota 1,8 kg/dm³
Propustnost pro vodní páru třída V2 (střední)
Nasákavost třída W3 (nízká)
25 kg / 1.5 mm / Bílá
Garance nejlepší ceny
JUB JUBIZOL Unixil finish WINTER S siloxanová akrylátová hlazená omítka 1,5 mm
JUB JUBIZOL Unixil finish WINTER S siloxanová akrylátová hlazená omítka
Slevová cena1 499 Kč 59,96 Kč s DPH / kg
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty