JUB JUPOL Bio vápenná malířská barva

JUB

JUB JUPOL Bio vápenná vnitřní barva určená k dekorativní ochraně stěn a stropů v prostorách, ve kterých z jakéhokoli důvodu existuje pravděpodobnost vlhnutí stěn a stropů vlivem kondenzace.

Více informací

Barva: Bílá
Cena:
Slevová cena
419 Kč s DPH
(346,28 Kč bez DPH)
83,80 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

JUB JUPOL Bio vápenná malířská barva je vnitřní bílá malířská barva, vyrobená na základě hašeného vápna. Je určena především k dekorativní ochraně stěn a stropů v objektech architektonického dědictví, ale i v nových obytných a jiných stavbách, zejména v prostorech, kde je možnost vlhnutí zdiva v důsledku kondenzace (kuchyně, sklepy, spíže apod.), pokud u nátěru není požadována omyvatelnost neboli odolnost proti oděru za mokra. Vhodným podkladem jsou jemné vápenné a vápenocementové omítky, nepříliš hrubé dekorativní vápenné a vápenocementové omítky a staré, dobře držící vápenné malby.

Barva se vyznačuje nízkým obsahem těkavých organických látek a neobsahuje těžké kovy. Z důvodu vysokého obsahu hašeného vápna je vhodná na stěnové a stropní povrchy, na nichž se z důvodu zvýšené vlhkosti vyskytují nejrozšířenější druhy plísní. Barva se snadno nanáší, neboť na rozdíl od klasického vápna ji lze aplikovat také malířským válečkem. Barevný film je vysoce paropropustný a odolný proti oděru za sucha (při otírání mokrým hadrem nebo houbou měkne a poškodí se).

Výhody

  • Vzhledem ke svým vlastnostem má vliv na kvalitu zdravého bydlení
  • Příjemná a svěží vůně
  • Dezinfekční účinek dosažený bez použití přidaných prostředků
  • Jednoduché použití
  • Možné nanášení i válečkem
  • Vydatnost 9 - 11 l/m²
  • Doporučujeme aplikaci ve 2 až 3 vrstvách
  • Ředění, podle savosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %
Suchý na dotek: po 4 - 6 hodinách
Vhodný pro další úpravu: po 24 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý - bez uvolněných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot.

Nové omítky a vyrovnávací hmoty necháme v normálních podmínkách (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) schnout resp. vyzrávat nejméně 1 den na každý mm tloušťky. Z již nabarvených povrchů odstraníme všechny vodou snadno a rychle rozpustné nátěry a nástřiky, olejové barvy, laky a emaily. Povrchy napadené plísněmi je nutno před malováním dezinfikovat.

Před prvním barvením je povinný základní nátěr. Doporučujeme barvu, ředěnou 30 % vody. Základní nátěr nanášíme malířským nebo zednickým štětcem, válečkem s dlouhým vlasem nebo stříkáním. S nanášením barvy můžeme za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) začít 24 hodin po aplikaci základního nátěru.

Při obnovovacích nátěrech není základní nátěr obvykle potřebný.

Příprava nátěrové hmoty

Barvu před použitím pouze důkladně promícháme, pokud je potřeba, můžeme ji na konzistenci, odpovídající dané technice a podmínkám nanášení, naředit vodou (max. 10 %). POZOR! Kryvost barvy se ředěním výrazně snižuje!

Tónování je možné pouze některými práškovými pigmenty, a to jen na jemné pastelové odstíny. Postup je náročný a laikům ho nedoporučujeme.

Barvu, kterou potřebujeme k natření ucelené plochy (nebo raději všech ploch, které natíráme na stejný odstín) egalizujeme (promícháme) v nádobě odpovídající velikosti. Pro velké plochy, kde takto není technicky možné připravit barvu ani na jeden nátěr, smícháme nejdříve v egalizační nádobě barvu z nejméně tří věder. Jakmile spotřebujeme jednu třetinu připravené barvy, do nádoby dolijeme další barvu a se zbývajícím materiálem v nádobě ji dobře promícháme, atd. Egalizace bílé barvy stejné výrobní šarže, kterou jsme neředili, není potřebná.

Jakékoli „úpravy“ barvy během natírání (přidávání tónovacích prostředků, ředění apod.) nejsou dovoleny. Množství barvy, potřebné na natření jednotlivých ploch, vypočteme nebo odhadneme z výměry těchto ploch a z údajů o průměrné spotřebě, pokud je potřeba, určíme spotřebu nanesením na dostatečně velkou testovací plochu.

Aplikace

Barva se nanáší ve dvou až třech vrstvách s časovým odstupem 24 hodin (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken - polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester), malířským štětcem nebo stříkáním. Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku. Každou ucelenou plochu barvíme souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro standardní váleček s dlouhým vlasem nebo stříkací pistoli (kouty, rohy, žlábky, úzké špalety, atd.) v každé vrstvě barvy natíráme předem a používáme k tomu vhodný štětec nebo daným podmínkám přizpůsobený menší váleček. Natírání je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +8 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou.

Údržba a obnova natřených povrchů

Vymalované povrchy nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Usazený prach a jiné volné nečistoty lze omést nebo vyluxovat. Povrchy, z nichž není možné nečistoty uvedeným způsobem odstranit, opatříme renovačním nátěrem, který zahrnuje dvě vrstvy barvy, viz část "Aplikace". Základní nátěr při obnovovacích nátěrech obvykle není potřebný.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: štětec, váleček nebo stříkáním.

Dostupné balení: 5 l, 16 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 9 - 11 l/m²
Hustota ~1,50
5 l / Bílá
Garance nejlepší ceny
JUB JUPOL Bio vápenná malířská barva 5 lJUB JUPOL Bio vápenná malířská barva 16 l
JUB JUPOL Bio vápenná malířská barva
Slevová cena419 – 819 Kč Od 70,56 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty