JUB REVITALCOLOR Mikroarmovaná akrylátová fasádní barva

JUB

JUB REVITALCOLOR Mikroarmovaná akrylátová fasádní barva je mikroarmovaná fasádní barva, vhodná zejména k dekorativní ochraně různých druhů pevných, reliéfně upravených, resp. hrubých fasádních povrchů.

Více informací

Barva: Bílá
Cena:
Slevová cena
799 Kč s DPH
(660,33 Kč bez DPH)
159,80 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

JUB REVITALCOLOR Mikroarmovaná akrylátová fasádní barva je mikroarmovaná fasádní barva, vyrobená na základě vodní disperze polymerních pojiv. Je vhodná zejména k dekorativní ochraně různých druhů pevných, reliéfně upravených, resp. hrubých fasádních povrchů. Používá se i k nátěrům hladkých, jemně zrnitých, třeba i vyspravovaných, z hlediska hrubosti ne zcela jednotných fasádních povrchů (nejméně měsíc staré vápenocementové a cementové omítky, nejméně měsíc staré neomítnuté betonové fasádní povrchy, vláknocementové a jim podobné fasádní desky apod.). Barva se doporuřuje také jako renovační nátěr při údržbě nepoškozených tepelně izolačních fasádních sytémů. Barevný film, vyztužený tenkými syntetickými vlákny nepraská v místech nadměrně silné vrstvy barvy (rýhy, žlábky, jamky) a přemostí vlasové trhliny šířky do 0,3 mm. Je možné i nanášení na staré, pevně držící akrylátové, silikátové a silikonové barevné nátěry a na dekorativní omítky různých druhů.

Natřené povrchy dlouhou dobu odolávají napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní. Proto je REVITALCOLOR určen i pro udržovací nátěry právě fasádních povrchů napadených řasami a plísněmi, pokud je samozřejmě předem účinně dezinfikujeme. Barva se vyznačuje vynikající kryvostí, dobrou paropropustností a vysokou vodoodpudivostí. Barevný film má výbornou přídržnost k podkladu a je odolný vůči účinkům kouřových plynů, UV záření a jiným druhům povětrnostního zatížení, takže barva je vhodná do jakýchkoli klimatických poměrů a rovněž na fasádní povrchy silně vystavené srážkám (vysoké objekty s minimálními římsami, resp. přesahy střech).

Výhod

  • Zabraňuje rozvoji řas a plísní
  • Vynikající vodopudivost
  • Výborná paropropustnost
  • Výborná mechanická odolnost
  • Výborná krycí schopnost
  • Vydatnost 7,10 - 16,6 m²/5 l
  • Vydatnost 21,10 - 50 m²/15 l
  • Doporučujeme aplikovat ve 2 vstvech, (výjimečně ve 3 vrstvách)
  • Neředí se, připraven k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 65%
Suchá na dotek: za 3 hodiny
Vhodný pro další úpravu: po 6 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot. Doba schnutí nových omítek a vyrovnávacích hmot v normálních podmínkách (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je nejméně 1 den na každý mm tloušťky, u betonových podkladů je to nejméně jeden měsíc. Při obnovovacích nátěrech z podkladu zcela odstraníme všechny staré, nesoudržné a vodou snadno rozpustné vrstvy barev, omítek, nástřiků a jiných dekorativních vrstev. Především u velmi znečištěných povrchů, všech betonových povrchů a povrchů napadených řasami a plísněmi doporučujeme omytí proudem horké vody nebo páry - tyto plochy následně po omytí ještě dezinfikujeme (ALGICIDE Plus). V případě jakýchkoli vysprávek poškozených fasádních povrchů postupujeme tak, aby opravené plochy byly z hlediska struktury dostatečně stejnoměrné. Základní nátěr je povinný jak před prvním, tak před obnovovacím nátěrem. Doporučujeme JUKOL Primer, ředěný vodou (JUKOL Primer : voda = 1 : 1), SILICONE Primer, ředěný vodou (SILICONE Primer : voda = 1 : 1), AKRYL Emulzi, ředěnou vodou (AKRYL Emulze : voda = 1 : 1) nebo ředěnou barvu (REVITALCOLOR: voda = 1 : 1). Základní nátěr nanášíme malířským nebo zednickým štětcem nebo válečkem s dlouhým vlasem (JUKOL Primer, SILICONE Primer a AKRYL Emulzi lze nanášet také stříkáním). Jsou-li v podkladu vlasové trhliny, opatříme ho jednou až dvěma vrstvami nátěru REVITAL Primer, který před použitím a občas v průběhu natírání dobře promícháme, a pokud je třeba, naředíme nejvýše 5 % vody. Nanášení je možné malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno, resp. textilii z různých syntetických vláken - polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester) nebo štětcem vhodným k nanášení disperzních nátěrů. Při nanášení válečkem používáme odkapávací mřížku. Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot. Doba schnutí nových omítek a vyrovnávacích hmot v normálních podmínkách (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je nejméně 1 den na každý mm tloušťky, u betonových podkladů je to nejméně jeden měsíc. Při obnovovacích nátěrech z podkladu zcela odstraníme všechny staré, nesoudržné a vodou snadno rozpustné vrstvy barev, omítek, nástřiků a jiných dekorativních vrstev. Především u velmi znečištěných povrchů, všech betonových povrchů a povrchů napadených řasami a plísněmi doporučujeme omytí proudem horké vody nebo páry - tyto plochy následně po omytí ještě dezinfikujeme (ALGICIDE Plus). V případě jakýchkoli vysprávek poškozených fasádních povrchů postupujeme tak, aby opravené plochy byly z hlediska struktury dostatečně stejnoměrné. Základní nátěr je povinný jak před prvním, tak před obnovovacím nátěrem. Doporučujeme JUKOL Primer, ředěný vodou (JUKOL Primer : voda = 1 : 1), SILICONE Primer, ředěný vodou (SILICONE Primer : voda = 1 : 1), AKRYL Emulzi, ředěnou vodou (AKRYL Emulze : voda = 1 : 1) nebo ředěnou barvu (REVITALCOLOR: voda = 1 : 1). Základní nátěr nanášíme malířským nebo zednickým štětcem nebo válečkem s dlouhým vlasem (JUKOL Primer, SILICONE Primer a AKRYL Emulzi lze nanášet také stříkáním). Jsou-li v podkladu vlasové trhliny, opatříme ho jednou až dvěma vrstvami nátěru REVITAL Primer, který před použitím a občas v průběhu natírání dobře promícháme, a pokud je třeba, naředíme nejvýše 5 % vody. Nanášení je možné malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno, resp. textilii z různých syntetických vláken - polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester) nebo štětcem vhodným k nanášení disperzních nátěrů. Při nanášení válečkem používáme odkapávací mřížku S nanášením barvy můžeme za tzv. normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) začít 6 hodin (AKRYL Emulze, SILICONE Primer, REVITALCOLOR) resp. 12 hodin (JUKOL Primer, REVITAL Primer) po aplikaci základního nátěru.

Příprava barvy

Barvu před použitím důkladně promícháme, pokud je potřeba, můžeme ji na konzistenci, odpovídající dané technice a podmínkám nanášení, naředit vodou (co nejméně, max. 10 %). Druhou vrstvu se doporučuje provádět pokud možno neředěnou barvou. POZOR! Kryvost barvy se ředěním snižuje! Barvu, kterou potřebujeme k natření ucelené plochy (nebo raději všech ploch, které natíráme na stejný odstín) egalizujeme (promícháme) v nádobě odpovídající velikosti. Pro velké plochy, kde takto není technicky možné připravit barvu ani na jeden nátěr, smícháme nejdříve v egalizační nádobě barvu z nejméně tří věder. Jakmile spotřebujeme jednu třetinu připravené barvy, do nádoby dolijeme další barvu a se zbývajícím materiálem v nádobě ji dobře promícháme atd. Egalizace bílé barvy stejné výrobní šarže, kterou jsme neředili, není potřebná. Jakékoli „úpravy“ barvy během natírání (přidávání tónovacích prostředků, ředění apod.) jsou nepřípustné. Množství barvy, potřebné na natření jednotlivých ploch, vypočteme nebo odhadneme z výměry těchto ploch a z údajů o průměrné spotřebě, pokud je potřeba, určíme spotřebu nanesením na testovací plochu.

Ředění

Jakékoli „úpravy“ barvy během natírání (přidávání tónovacích prostředků, ředění apod.) jsou nepřípustné.

Aplikace

Barva se nanáší ve dvou (výjimečně ve třech) vrstvách malířským válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno, resp. textilii z různých syntetických vláken - dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester) nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních barev. Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku; druhou, resp. třetí vrstvu je možné nanášet až na zcela suchou předchozí vrstvu - za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je to přibližně po 6 hodinách (při nižších teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí může podstatně prodloužit!). Každou ucelenou plochu barvíme souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro standardní váleček s dlouhým vlasem (kouty, rohy, žlábky, úzké špalety atd.) v každé vrstvě barvy natíráme předem a používáme k tomu vhodný štětec nebo menší váleček. Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních, resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +35 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (≥30 km/h) tyto práce provádět. Odolnosti čerstvě natřených ploch proti poškození srážkovou vodou (omytí vrstvy barvy) je za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) dosaženo nejpozději za 24 hodin.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: štětec, váleček, stříkání

Dostupné balení: 5 l, 15 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 7,10 - 16,6 m²/5 l
Vydatnost 21,10 - 50 m²/15 l
Hustota 1,6 kg/dm³
Obsah těkavých organických látek (VOC) g/l < 12 požadavek EU VOC – kategorie A/c (od 01.01.2010): <40
Permeabilita vody v kapalné fázi w24 EN 1062-3 (kg/m2h0,5) < 0,06 řída III (nízká permeabilita)
Přídržnost ke standardní vápenocementové omítce (1 : 1 : 6) EN 24624 (MPa) >0,3
Stupeň lesku mat
5 l / Bílá
Garance nejlepší ceny
JUB REVITALCOLOR Mikroarmovaná akrylátová fasádní barva 5 lJUB REVITALCOLOR Mikroarmovaná akrylátová fasádní barva 15 l
JUB REVITALCOLOR Mikroarmovaná akrylátová fasádní barva
Slevová cena799 – 2 299 Kč Od 153,27 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty