PRIMALEX mykostop čistič 500 ml

PRIMALEX mykostop čistič 500 ml je profesionální přípravek připravený k okamžitému použití pro lokální odstraňování biologických nečistot - řas, plísní a hub zejména v interiéru, příp. ve venkovním prostředí. Intenzivně působí a proniká do hloubky ošetřovaných materiálů, což přináší zaručený výsledek.

Více informací

Cena:
Slevová cena
118 Kč s DPH
(97,52 Kč bez DPH)
236,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX mykostop čistič 500 ml je profesionální přípravek připravený k okamžitému použití pro lokální odstraňování biologických nečistot - řas, plísní a hub zejména v interiéru, příp. ve venkovním prostředí. Intenzivně působí a proniká do hloubky ošetřovaných materiálů, což přináší zaručený výsledek.

Moderní složení bez obsahu kyselin, chlóru a také těžkých kovů PRIMALEX mykostop čistič 500 ml je vhodný pro odstraňování řas, plísní a hub zejména vnitřních povrchů z minerálních omítek, zdiva, betonu, přírodního kamene a pod. Použitelný také na vnější plochy fasád, teras, schodišť a pod.

Výhody

  • Odstraňuje biologické nečistoty - řasy, plísně a houby
  • Připraven k okamžitému použití
  • Intenzivně působí a proniká do hloubky
  • Vydatnost 2 - 5 m²
  • Neředí se, připraven k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Přípravek nechte působit 24 hodin

Příprava podkladu

Všechny povrchy a zařízení, které nemají být znečištěné, důkladně zakryjte. Povrchy určené k aplikaci přípravku musí být pevné a suché. Nečistoty (tj. v tomto případě plísně, řasy, houby aj.) před použitím Primalexu Mykostop čistič neodstraňujte.

Příprava čističe

Prostředek připravený k okamžitému použití bez přidání dalších složek.

Aplikace

Nečistoty (tj. řasy, plísně, houby aj.) před použitím produktu Primalex Mykostop čistič neodstraňujte. Prostředek aplikujte přímo na napadený, ale suchý povrch pomocí rozprašovače rovnoměrně ze vzdálenosti cca 10 - 15 cm. Aplikaci provádějte při teplotách +5 až +25°C, v případě aplikace ve venkovním prostředí za příznivých povětrnostních podmínek (neaplikujte za deště, docházelo by ke smývání, a také při silném větru). Strukturu povrchu nechte přípravkem důkladně nasáknout a působit 24 hodin. Následně mokrou cestou odstraňte biologické nečistoty (v interiéru kartáčem v exteriéru omytím i vysokotlakým čističem). Aplikaci finálního nátěru doporučujeme provést co nejdříve, nejpozději do 4 týdnů. Aplikační roztok nemá bělicí účinek. Viditelné zbytky biologických nečistot, které se nepodařilo z fasády odstranit, ale byly ošetřeny Primalex Mykostop čistič podle uvedených postupů, již nejsou aktivní.

Bezpečnost při práci a hygienické předpisy

Při práci s prostředkem Primalex Mykostop čistič nejezte, nepijte a nekuřte. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H315 - Dráždí kůži. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P280 - Noste ochranné rukavice. Noste ochranné brýle nebo ochranu obličeje. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut oplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 - Odstraňte obsah a nádobu v souladu s místními, oblastními, národními a mezinárodními předpisy.

Doporučené pracovní prostředky

Prostředky pro mechanické odstranění nečistot mokrou cestou - kartáč, houba aj.
Materiál na ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací fólie, netkané textilie a pásky

Dostupné balení: 0,5 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost ošetření extrémně napadených ploch 2 - 2,5 m²
Vydatnost ošetření středně a lehce napadených ploch 2,5 - 5 m²
Účinnost proti plísním fungistaticky účinný
Barevnost transparentní
Default Title
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX mykostop čistič 500 ml
PRIMALEX mykostop čistič 500 ml
Slevová cena118 Kč 236 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty