PRIMALEX polar FIX bílá interiérová barva 100 ml

PRIMALEX polar FIX bílá interiérová barva 100 ml je bílá interiérová barva pro rychlé lokální opravy drobných defektů na stěnách stropů interiérů formou integrované houbičky v praktické tubě. Díky originálnímu balení výrobku v praktické tubě napomáhá rychle překrývat ale také maskovat malé skvrny a škrábance na stěnách.
Více informací

Barva: Bílá
Cena:
Slevová cena
177 Kč s DPH
(146,28 Kč bez DPH)

Skladem:
Vyprodáno

Popis

PRIMALEX polar FIX bílá interiérová barva 100 ml je bílá interiérová barva pro rychlé lokální opravy drobných defektů na stěnách stropů interiérů formou integrované houbičky v praktické tubě. Díky originálnímu balení výrobku v praktické tubě napomáhá rychle překrývat ale také maskovat malé skvrny a škrábance na stěnách.

Vysoký stupeň otěru za sucha a bělost v osvědčené kvalitě Primalex či možnost okamžitého použití spolu s jednoduchou aplikací formou integrované houbičky jsou zárukou dosažení očekávaného výsledku. PRIMALEX polar FIX bílá interiérová barva 100 ml je ideální pro lokální opravy drobných defektů na stěnách i stropech interiérů (např. kolem vypínačů, skvrny od klik, šmouhy od bot, apod.), které jsou natřeny původními bílými vnitřními malířskými nátěry bělosti a matu.

Výhody

  • Vhodný pro rychlé lokální opravy drobných defektů
  • Integrovaná houbička v praktické tubě pro aplikaci nátěru
  • Vysoká krycí schopnost (min. 92 % BaSO4)
  • Vydatnost 0,6 m²/kg
  • Okamžité použití

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti 50 %
Suchý na dotek: po 1 - 2 hodinách
Přetíratelný: po 2 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Povrchy určené k nátěru musí být pevné, suché, zbavené mastnoty ale i částic odpuzujících barvu. Případné nesoudržné starší nátěry v místě poškození odstraňte. V případě, že kvalita původního nátěru je celoplošně špatná, doporučujeme celkovou obnovu nátěru.

Příprava nátěrové hmoty

Tubu před použitím lehce promačkejte a protřepejte.

Aplikace

Otevřete víko a mírným stiskem tuby se integrovaná houbička naplní barvou. Potom nanášejte (nejlépe formou „tupování“) rovnoměrně na opravovanou plochu. Houbička umožňuje okamžitou aplikaci a eliminuje vznik stop po štětci. Pro dosažení odpovídající krycí schopnosti, a to zejména u hrubších povrchů aplikaci opakujte až po dokonalém zaschnutí (tj. min. po 2 hod.). Účinnost krycí schopnosti závisí také na velikosti a charakteru opravované plochy.

Bezpečnost při práci a ekologie

Při práci s nátěrem Primalex POLAR FIX nejezte, nepijte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči brýlemi s bočními chrániči a zajistit větrání místnosti. Při nanášení nátěrové hmoty stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a reakční směs 5-chlor2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Pozor! Při rozprašování se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly ani mlhu. VOC IIA/a; maximální mezní hodnota obsahu VOC je 30 g/l (2010); tento výrobek obsahuje Max. 3 g/l VOC ve stavu připraveném k použití včetně pigmentů pro tónování. Nepoužitou barvu (pokud nebyla naředěna vodou) uchovejte v dobře uzavřeném obalu pro případné opravy. Výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu zachová užitné vlastnosti minimálně do data uvedeném na obalu. Obal je zcela recyklovatelný. Zneškodněte obsah ale i nádobu v souladu s místními, oblastními, národními a mezinárodními předpisy. Zbytky výrobku: O 08 01 12 Odpadní barvy a laky jiné než uvedené 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Smíšené obaly.

Doporučené pracovní prostředky

Prostředky na očištění povrchů před malováním - metlička, mýdlový roztok.

Dostupné balení: 100 ml

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 0,6 m²/kg
Barevnost bíla
Bělost min. 92 % (BaSO4)
100 ml / Bílá
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX polar FIX bílá interiérová barva 100 ml
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty