PRIMALEX Základní barva na dřevo

PRIMALEX Základní barva na dřevo je určena pro základní nátěry dřevěných povrchů ve vnějším i vnitřním prostředí. Nátěr má velmi dobrou krycí schopnost, rychle schne a je velmi dobře brousitelný. Nestéká ani na svislých plochách.

Více informací

Barvy: P1000 bílá
Cena:
Slevová cena
229 Kč s DPH
(189,26 Kč bez DPH)
305,33 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX Základní barva na dřevo je určena pro základní nátěry dřevěných povrchů ve vnějším i vnitřním prostředí. Nátěr má velmi dobrou krycí schopnost, rychle schne a je velmi dobře brousitelný. Nestéká ani na svislých plochách. Barvu lze nanášet i jako mezivrstvu na kovové povrchy natřené PRIMALEX Základní barvou antikorozní (zejména pod syntetické vrchní barvy lesklé).

Výhody

  • Rychleschnoucí s výbornou krycí schopností
  • Perfektně vyplňuje i hrubší povrchy
  • Nestéká ani na svislých plochách
  • Vydatnost 12 m²/l
  • Doporučujeme nanášet v 1 - 2 vrstvách
  • Neředí se, připraveno k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě 23°C a relativní vlhkosti 50%
Zaschnutí proti prachu: 2 hodiny
Přetíratelnost: 7 hodin
Úplné zaschnutí: 12 hodin
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Povrch dřeva před aplikací musí být čistý, dokonale vybroušený a zbavený prachu. U povrchů, které již byly dříve natírány a které jsou v dobrém stavu (tj. původní nátěr se neolupuje a nepraská) povrch očistěte a jemně přebruste smirkovým papírem. Poškozené nebo nekvalitní nátěry odstraňte. Požadovaná vlhkost dřeva je 12%.
Nové dřevěné povrchy - dokonale (do hladka) vybruste, očistěte a zbavte prachu. Případné pryskyřice z povrchu odstraňte vymytím vhodným rozpouštědlem.
Staré, popraskané a olupující se nátěry - úplně je odstraňte (obroušením, tryskáním, horkovzdušnou pistolí nebo odstraňovačem starých nátěrů). Následně podklad opět obruste do hladka a očistěte.
Defekty dřeva (trhliny apod.) - opravit Primalex Tmelem pod syntetické barvy; pod dokonalém vytvrzení tmelu, opravená místa opětovně přebrousit do hladka.

Příprava nátěrové hmoty

Před použitím nátěrovou hmotu v obalu důkladně promíchejte tak, aby na dně nezůstala usazenina. Zároveň ji promíchávejte i během aplikace. Potřebné množství barvy vypočítejte podle výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné vydatnosti. Po otevření originálních obalů doporučujeme obsah spotřebovat co nejdříve. Nepoužitou barvu udržujte v utěsněném obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad hladinou.

Ředění: připravena k okamžitému použití (bez ředění).

Aplikace

Na správně připravené povrchy (viz Příprava podkladu) můžete aplikovat Primalex Základní barvu v 1-2 vrstvách (s ohledem na charakter a druh dřeva) a to nejlépe měkkým štětcem ve směru vláken při teplotě +10°C až +30°C. Interval mezi jednotlivými vrstvami je 7 hodin (při standardních podmínkách T = 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%). Nátěry neaplikujte během mrazu nebo je-li pravděpodobnost, že bude pršet. Povrchy (jakékoli v dosahu), které nemají být znečištěné, doporučujeme před zahájením práce důkladně zakrýt. Znečištěná místa, nářadí a pracovní pomůcky omyjte ihned po skončení prací syntetickým ředidlem S6006 nebo S6001.

Bezpečnost při práci a ekologie

První pomoc při nadýchání: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení. Při požití: Vypláchnout ústa a vyhledat lékařskou pomoc. Nevyvolávat zvracení. Při zasažení pokožky: Pokožku omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí: Vyplachovat 10 -15 minut čistou vodou. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ak nátěrům dětského nábytku a hraček. H226 - Hořlavá kapalina a páry. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje. P210 - Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. Při styku s kůží (nebo vlasy): Všechny kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou/sprchou. P403 - Uchovávejte na dobře větraném místě. P235 - Uchovávejte v chladu. P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, oblastními, národními a mezinárodními předpisy.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí a prostředky pro aplikaci nátěrové hmoty

Štětec - s přírodní štětinou nebo speciální umělou štětinou na bázi syntetických materiálů;
Váleček - polyamidový lakovací nebo velur;
Stříkací zařízení - pro správnou formu aplikace a dokonalý výsledek zohledněte vzájemnou vazbu základních faktorů (volba stříkacího zařízení, typ trysky, pracovní tlak, okolní a klimatické podmínky), tzn. optimální nastavení aplikačního zařízení. V případě dalších informací je vhodná konzultace s výrobcem;
Prostředky na očištění povrchu před natíráním - vhodné rozpouštědlo - nitroředidlo na odstranění pryskyřic; brusný papír nebo brousící zařízení pro odstranění nečistot a rzi;
Prostředky na odstranění starých nebo nesoudržných nátěrů - horkovzdušná pistole, brusný papír, odstraňovač starých nátěrů (BONDEX Univerzální odstraňovač);
Materiál na opravu defektů kovu (rýhy, škrábance apod.) - Primalex Tmel pod syntetické barvy;
Doplňkové prostředky pro čištění povrchů a přípravu nátěrové hmoty - špachtle na odstraňování starých nátěrů nebo aplikaci tmelu; materiál pro čištění - ředidlo S6001 nebo S6006, čistící prostředky jako hadry apod.;
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací fólie a pásky.

Dostupné balení: 0,75 l; 5 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 12 m²/l
Barevnost bílá P1000
Konečný vzhled matný
0.75 l / P1000 bílá
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX Základní barva na dřevo
PRIMALEX Základní barva na dřevo
Slevová cena229 – 1 339 Kč Od 267,80 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty