ProGold ředidlo S 6006 pro olejové a syntetické barvy

ProGoldSKU: 978008

Ředidlo S 6006 pro olejové a syntetické barvy je směsí alifatických uhlovodíků s minimálním množstvím aromatických uhlovodíků. Ředidlo S 6006 se používá k ředění olejových a také syntetických nátěrových hmot, které jsou nanášeny štětcem nebo válečkem.

Více informací

Cena:
Slevová cena
39 Kč s DPH
(32,23 Kč bez DPH)
111,00 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

ProGold ředidlo S 6006 pro olejové a syntetické barvy je směsí alifatických uhlovodíků s minimálním množstvím aromatických uhlovodíků. Ředidlo S 6006 se používá k ředění olejových a také syntetických nátěrových hmot, které jsou nanášeny štětcem nebo válečkem. Přidává se postupně za stálého míchání.

Výhody

  • Vhodný k ředění olejových a také syntetických nátěrových hmot
  • Vysoká účinnost při odstraňování znečištění
  • Rychlé schnutí a nezanechává dlouhodobou stopu
  • Jednoduché použití a aplikace
  • Teplotní třída T 3
  • Třída nebezpečnosti II

Aplikace

Rozpouštědlo S 6006 se postupně přidává k uvedeným nátěrovým látkám v množství stanoveném výrobcem nátěrové látky za stálého míchání, dokud není dosaženo předepsané konzistence.

Varovná upozornění

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný při požití a také po vdechnutí do dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při delší nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní opatření

Rozpouštědlo S 6006 je klasifikováno jako přípravek škodlivý pro člověka i pro životní prostředí a hořlavý přípravek. Při manipulaci s rozpouštědlem S 6006 je nutné zajistit stálé větrání a odvod vzduchu z pracoviště a skladů pomocí technických zařízení. Pracoviště a sklady musí být udržovány v čistotě a únikové východy musí být průchodné. Elektrická zařízení a osvětlení je třeba používat v nevýbušném provedení. Zamezit vzniku statické elektřiny. Používat nářadí v neiskřícím provedení. Zakázána manipulace s otevřeným ohněm nebo žhavými předměty. Nejíst, nepít, nefajčit! Při manipulaci používat všechny předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Dostupné balení: 350 g; 1 l; 3,4 l; 9 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Hustota 750 - 799 kg/m3
Teplotní třída T 3
Třída nebezpečnosti II
Barva bezbarvá
Zápach charakteristický aromatický
350 g
Garance nejlepší ceny
ProGold ředidlo S 6006 pro olejové a syntetické barvy
ProGold ředidlo S 6006 pro olejové a syntetické barvy
Slevová cena39 – 599 Kč Od 67 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty