TYTAN Bezchloridová nemrznoucí přísada do malt a betonů s plastifikátorem

TYTANSKU: PO_ICZ9000046
TYTAN Bezchloridová nemrznoucí přísada do malt a betonů s plastifikátorem je bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutípřísada proti mrazu s plastifikačním účinkem určená do betonůcementových malt.
Více informací

Cena:
Slevová cena
69 Kč s DPH
(57,02 Kč bez DPH)
69,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

TYTAN Bezchloridová nemrznoucí přísada do malt a betonů s plastifikátorem je bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutípřísada proti mrazu s plastifikačním účinkem určená do betonůcementových malt.

Přísada zachovává 60 minut nezměněné tuhnutí směsi, vede k rychlému nárůstu počáteční pevnosti a ke zvýšení konečné pevnosti.

Výhody

  • Zkrácení doby tepelné ochrany při betonování 
  • Zdění za nízkých teplot až do -10°C
  • Rychleji odbednění monolitických betonových konstrukcí
  • Zlepšuje zpracovatelnost směsi
  • Dodává plasticitu a snižuje bod mrznutí záměsové vody
  • Hustota 1,25 +/- 0,03 kg/l

Složení směsi

Používání směsí s nízkým obsahem cementu je za nízkých teplot nepřípustné. V zimních měsících je nutné používat vyšší dávky cementu, používat portlandské cementy s vysokou počáteční pevností a dávkovat co možná nejmenší množství vody. Všechny složky použité k přípravě k přípravě směsi musí být bez ledu. Teplota směsi před jejím uložením nesmí být nižší než +5°C.

Dávkování

Obvykle 0,5 - 2,5 litru na 100 kg cementu. Doporučená výchozí dávka pro ochranu před mrazem do -10°C je 1,5 litru na 100kg cementu. Přesnou dávku je třeba ověřit průkaznými zkouškami. Přísada se přidává do směsi buď rozředěná vodou při míchání, nebo přímo do hotové směsi po záměsové vodě. Je třeba snížit dávku vody a prodloužit dobu míchání o 2 minuty, aby došlo k rovnoměrnému promíchání přísady do směsi.
Po uložení se musí čerstvý beton nebo malta chránit tak, aby byla jejich teplota udržována nad bodem mrazu do doby, dokud nedosáhne minimální požadovanou pevnost, nebo teplota vzduchu nevystoupí nad bod mrazu (např. zakrýt tepelně izolační plachtou).

Bezpečnostní a zdravotnické informace

Při práci používat pracovní oděv, rukavice a brýle, nebo obličejový štít. Pokyny pro první pomoc:
Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch.
Při styku s kůží: Umyjte vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: Ihned a důkladně vyplachujte hojným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Udržujte postiženého v klidu a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo označení.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Skladování

Skladovat v chladných a suchých prostorách při teplotě 0°C až + 25°C. Skladovatelnost 1 rok od data výroby v originálně uzavřených obalech.

Dostupné balení: 1 l; 5 l

Soubory ke stažení

1 l
Garance nejlepší ceny
TYTAN Bezchloridová nemrznoucí přísada do malt a betonů s plastifikátorem
TYTAN Bezchloridová nemrznoucí přísada do malt a betonů s plastifikátorem
Slevová cena69 – 249 Kč Od 49,83 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty