BALAKRYL METAL 2v1 základní a vrchní barva na kov

BALAKRYL METAL 2v1 základní a vrchní barva na kov je jednosložková antikorozní akrylátová vodou ředitelná barva pro venkovní i vnitřní použití s vynikající přilnavostí na různé typy povrchu. Vytváří vysoko pružný, extrémně odolný a hedvábně matný povrch s dlouhou životností.

Více informací

Barvy: Bílá
Cena:
Slevová cena
279 Kč s DPH
(230,58 Kč bez DPH)
398,57 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

BALAKRYL METAL 2v1 základní a vrchní barva na kov je jednosložková antikorozní akrylátová vodou ředitelná barva pro venkovní i vnitřní použití s vynikající přilnavostí na různé typy povrchu. Vytváří vysoko pružný, extrémně odolný a hedvábně matný povrch s dlouhou životností. Díky speciálnímu složení se po lehkém očištění může aplikovat přímo na rez bez použití základního nátěru.
Rádi bychom vás informovali, že došlo ke změně názvu a balení produktu. BALAKRYL METAL 2v1 byl dříve známý jako BALAKRYL KOV 2v1.

Určena především pro nové, ale i obnovující nátěry pozinkovaného plechu, oceli nebo hliníku. Můžete ji použít i na nátěry neprochozeného betonu, neglazované keramiky, mědi, dřeva, cementovláknitých a dřevotřískových desek a dalších stavebních materiálů. Kvalitativně mimořádně vhodná i pro průmyslové aplikace, zejména pro výrobce střešních krytin a dalších klempířských výrobků.

Výhody

  • Multifunkční základní a vrchní barva v jednom
  • Vynikající přilnavost a krycí schopnost
  • Mimořádná odolnost vůči povětrnostním vlivům
  • Vhodný pro interiér i exteriér
  • Hedvábně matný vzhled s dlouhou životností
  • Vysoko pružný a extrémně odolný povrch
  • Vydatnost 10 - 11 m²/kg
  • Doporučujeme aplikaci ve 2 - 3 vrstvách
  • Neředí se, je připraven k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 %.
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Přetíratelný: po 4 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava povrchu

Všechny podklady musí být suché, čisté, zbavené vosků, mastnot a nesoudržných částic. Kvalita a životnost nátěru závisí na stupni očištění a odmaštění povrchu.
Kov (pozink, hliník, ocel) - Povrch musí být před aplikací dokonale očištěný, zbavený nesourodých částic nepřilnavých starých nátěrů, rzi a poté důkladně odmaštěný vhodným odmašťovačem a následně opláchnutý vodou. Přilnavost k hliníku předem ověřte.
Savé podklady (beton, cementovláknité materiály) - Savé podklady zbavte nečistot, mechu, mastnoty, odstraňte nepřilnavé staré nátěry a nesoudržné částice, a následně důkladně penetrujte (např. Primalex Hloubková penetrace).
Dřevo (dřevotřískové desky) - Podklad musí být čistý, je třeba odstranit pryskyřičná místa, povrch lehce přebruste jemným brusným papírem a následně pro ochranu dřeva aplikujte napouštědlo Balakryl.

Aplikace

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). Neředí se! Pro dosažení nejvyšší antikorozní ochrany aplikujte ve dvou až třech vrstvách v intervalu 4 hodin, při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C - 20 °C. Aplikační nářadí je nutné po ukončení práce ihned omýt vodou

Bezpečnost při práci a ekologie

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymývejte 10 -15 min. proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. VOC: IIA/i. Jednosložkové speciální nátěrové hmoty. Limitní hodnoty EU: 140g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 140 g/l VOC ve stavu připraveném k použití. Nátěr není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nátěr nepředstavuje žádné riziko. UN3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (fosforečnan zinečnatý), třída 9, Obalová skupina III. Zbytky výrobku: O 08 01 12 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

Doporučené pracovní nástroje

Čištění nářadí: voda

Nářadí pro aplikaci: štětec se směsí přírodních a syntetických štětin, váleček z mikrovlákna/velúru, pneumatické stříkání

Dostupné balení: 0,7 kg; 5 kg; 9 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 10 - 11 m²/kg
Konečný vzhled matný
Doba spotřeby 3 roky
0.7 kg / Bílá
Garance nejlepší ceny
BALAKRYL METAL 2v1 základní a vrchní barva na kovBALAKRYL METAL 2v1 základní a vrchní barva na kov
BALAKRYL METAL 2v1 základní a vrchní barva na kov
Slevová cena279 – 2 749 Kč Od 288,78 Kč s DPH / kg
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty