PRIMALEX HLOUBKOVÁ penetrace

PRIMALEX HLOUBKOVÁ penetrace je velmi účinný vodouředitelný penetrační nátěr s mikrodisperzí, který proniká do hloubky podkladu a tím zajišťuje důkladné zpevnění předchozích nátěrů. Zastavuje sprašování zvětralých omítek a omezuje výkvěty solí.

Více informací

Cena:
Slevová cena
148 Kč s DPH
(122,31 Kč bez DPH)
148,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX HLOUBKOVÁ penetrace je velmi účinný vodouředitelný penetrační prostředek s mikrodisperzí, který proniká do hloubky podkladu a tím zajišťuje důkladné zpevnění předchozích nátěrů, nových, méně pevných a opravovaných povrchů s různou nasákavostí.

Zároveň zastavuje sprašování zvětralých omítek a omezuje výkvěty solí z minerálních podkladů nebo přestupování skvrn z podkladu do nátěru. Zamezuje tvorbě vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěru. Vhodná i pro sádrokartonové a jiné typy savých lisovaných desek. PRIMALEX HLOUBKOVÁ penetrace zvyšuje odolnost povrchu vůči povětrnostním vlivům, zabraňuje vzniku plísní a hniloby a prodlužuje životnost ošetřených materiálů.

Výhody

  • Proniká hluboko do podkladů
  • Výrazně zpevňuje podklad
  • Zamezuje tvorbě vlasových trhlin
  • Vydatnost 5 - 25 m²/l
  • Ředění podle typu a nasákavosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Přetíratelný: po 4 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Všechny povrchy a zařízení, které nemají být znečištěné, důkladně zakryjte. Povrchy určené k penetraci musí být obecně pevné, suché, zbavené nečistot, vosku, mastnoty a penetraci odpuzujících částic.
Starší pevné minerální podklady v interiéru a exteriéru - Původní nátěry, nátěry s nepřilnavými částmi nebo jinak znečištěné povrchy nejprve omyjte (u fasád tlakovou vodou). Při opravách trhlin v jejich blízkosti odstraňte případný odlupující se starý nátěr. Větší trhliny je třeba opravit vhodným akrylátovým tmelem. Všechny opravy nechat důkladně zatvrdnout a vyzrát.
Nesoudržné vrstvy interiérových nebo fasádních disperzních barev (včetně trhlin a výrazných defektů omítek) - Nepřilnavé nátěry nebo jejich části důkladně odstraňte obroušením, oškrábáním příp. omytím proudem tlakové vody. Po mokrém čištění nechte plochy před dalším ošetřením dostatečně proschnout. Zednické opravy (např. při rozsáhlejším odpadnutí omítky) proveďte klasickým způsobem. Větší trhliny je třeba opravit vhodným akrylátovým tmelem. Zednické práce musí být vyzrálé min. 4 týdny.
Nové minerální podklady v interiéru a exteriéru (vápenné a vápenocementové omítky; beton) - Musí být dostatečně vytvrzené a vyschlé. Vyzrálost min. 4 týdny.
Sádrokartonové desky, sádrové omítky - Vytmelená místa a případné výstupky na povrchu obruste a očistěte od prachu.
Kontaminované podklady (např. napadené plísněmi, řasami nebo jinak znečištěné) - Z napadených ploch odstraňte plísně, řasy nebo houby mechanickou cestou za mokra (např. oškrábáním, použitím kartáče nebo otřením). Plochy ošetřete vhodným dezinfekčním prostředkem proti plísním. Primalex Čistič fasád a nechte dostatečně vyschnout. Následně použijte Primalex Fungicidní penetraci (dle návodu k použití u daného výrobku).

Příprava penetrace

Před použitím i během aplikace vzhledem k obsahu sedimentačních mikropigmentů penetraci v obalu důkladně promíchejte. Potřebné množství penetrace vypočítejte z výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné vydatnosti.

Ředění

Velmi savé podklady*
neředěná
*nové minerální omítky, vápenné nátěry, vnitřní stěrky

Savé podklady**
1:1 až 1:2 (dílu penetrace: dílu vody)
**sádrokartonové desky, beton, lisované desky, povrchy natírané původním nátěrem „základní“ kvalitativní úrovně

Nenasavé a málo savé podklady***
1:3 až 1:4 (dílu penetrace: dílu vody)
***povrchy natírané původním nátěrem „střední“ a „vyšší“ kvalitativní úrovně, starší disperzní omítky (akrylátové, silikonové)

Aplikace

Na správně připravené podklady rovnoměrně aplikujte penetraci při teplotě +5°C až +25°C a při vlhkosti vzduchu >30% a <80%. U fasád natírat pouze za vhodných mikroklimatických podmínek, tzn. nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit), za deště, silného větru nebo vlhkosti >80%. Pro získání potřebné kvality povrchu obvykle aplikujte jednu vrstvu malířskou štětkou nebo válečkem. Penetrace se musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na povrchu lesklý film, proto nejprve proveďte praktickou zkoušku na malé vybrané ploše. Po zaschnutí můžete hladký penetrovaný povrch lehce přebrousit smirkovým papírem se zrnitostí 150 - 180, kvůli případnému odstranění nežádoucích částic, které se mohly při penetrování objevit na povrchu.

Bezpečnost při práci a ekologie

Při práci s výrobkem Primalex Hloubková penetrace nejezte, nepijte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči brýlemi s bočními chrániči a zajistit větrání místnosti. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje reakční směs složenou z těchto látek: 5-chlor-2-methyl-4- izothiazolin-3-on 247-500-7]; a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on Obj. [ES č. | 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. VOC IIA/h; maximální mezní hodnota obsahu VOC je 750 g/l (2010); tento výrobek obsahuje Max. 3 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci penetrace

STĚNY, STROPY, FASÁDY
Malířská štětka malířská štětka okruhlá nebo plochá;
Váleček - polyesterový Vestan s délkou vlasu 12 - 18 mm;
Štětec - kombinace přírodních a umělých vláken (na detaily a plochy nedostupné válečkem);
Prostředky na očištění povrchů před malováním - vysavač (příp. smeták); mýdlový roztok, pro fasády zařízení pro vysokotlaké čištění;
Účinný prostředek pro případné odstranění řas a plísní - Primalex Čistič fasád; v interiérech můžete použít jako preventivní ochranu proti růstu plísní a řas Primalex Fungicidní penetraci;
Materiál pro opravu nesoudržných a nepřilnavých částí povrchů - štuková omítka nebo maltová směs, vhodný akrylátový tmel pro opravu větších trhlin;
Nářadí pro odstranění starých nátěrů příp. na opravy - špachtle, případně hladítko (nerezové, molitanové); brusná mřížka (příp. brusný papír) nebo profi brousící zařízení včetně odsávání;
Doplňkové prostředky - brusný papír se zrnitostí 150 - 180 k odstranění případných nežádoucích částic, které vznikly po penetrování na povrchu;
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací fólie, netkané textilie a pásky

Dostupné balení: 1 l; 3 l; 5 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 5 - 25 m²/l
Barevnost v mokrém stavu mléčná
Barevnost v suchém stavu transparentní
1 l
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX HLOUBKOVÁ penetracePRIMALEX HLOUBKOVÁ penetrace
PRIMALEX HLOUBKOVÁ penetrace
Slevová cena148 – 519 Kč Od 103,80 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty