BONDEX Vosk na dřevo bezbarvý

BONDEX

BONDEX Vosk na dřevo bezbarvý je speciální pastovitý přípravek na bázi včelího vosku na všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů určených do interiéru. Díky své konzistenci konzervuje dřevná vlákna, zakrývá rýhy a chrání povrch dřeva před vznikem skvrn.

Více informací

Cena:
Slevová cena
229 Kč s DPH
(189,26 Kč bez DPH)
916,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

BONDEX Vosk na dřevo bezbarvý je speciální pastovitý přípravek na bázi včelího vosku pro všechny druhy dřeva a dřevěných materiálů určených do interiéru. Díky své konzistenci konzervuje dřevná vlákna, zakrývá rýhy a chrání povrch dřeva před vznikem skvrn. Lehce se aplikuje a na povrchu nezanechává stopyPo vyleštění umožňuje dosáhnout kovového efektu nebo patiny. Vhodný pro nábytek a interiérové ​​dřevěné povrchy jako jsou dveře, trámy, parkety a pod. Lze jej použít také na mramor (čistý), měď či přírodní kovy.

Výhody

  • Konzervuje a chrání před vznikem skvrn a rýh
  • Na bázi včelího vosku
  • Nepraská a neolupuje se
  • Zvýrazňuje kresbu dřeva
  • Obnovuje lesk a oživuje barvu
  • Umožňuje dosáhnout efektu patiny
  • Vydatnost 5 - 7 m²/250 ml

Doba schnutí

Při teplotě +23°C a standardní vlhkosti 60%
Suchý: po 1 - 3 hodinách
Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva, množství naneseného přípravku nebo způsob aplikace mohou prodloužit dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být před aplikací suchý, odmaštěný, zbavený prachu a nečistot.
Staré nebo poškozené dřevo: (voskované, lakované, namořené) - odstraňte starý vosk, obruste brusným papírem nebo bruskou, oškrábejte, okartáčujte a setřete prach.
Nové dřevo: obruste brusným papírem, okartáčujte a setřete prach. Pro optimální ochranu dřeva aplikujte bezbarvé napouštědlo na dřevo podle návodu na etiketě prostředku. Při aplikování nesmí přesáhnout vlhkost dřeva 15%.

Aplikace

Vosk je připraven k okamžitému použití. Aplikujte rovnoměrně krouživým pohybem štětcem nebo hadříkem ve směru dřevních vláken. Je možné aplikovat několik vrstev, záleží na požadovaném efektu. Po vyschnutí vyleštěte hadříkem nebo leštící rukavicí. Neaplikujte na lakované rámy nebo parkety. Nepoužívejte při teplotách pod +10°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 60%. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Bezpečnost při práci a ekologie

H226 Hořlavá kapalina a páry H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P101 V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte etiketu. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P271 Používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraném prostoru. P280 Noste ochranné brýle/ochranný oděv/ ochranné brýle/ochranu obličeje. P303+P361+P353 PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Všechny kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou/sprchou. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a umožněte jí pohodlně dýchat. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte prášek, pěnu nebo oxid uhličitý. P403+P233 Uchovávejte na dobře větraném místě. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte v chladu. P405 Uchovávejte uzamčené. P501 Odstraňte obsah a nádobu v souladu s místními, oblastními, národními a mezinárodními předpisy.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: štětec, hadřík

Dostupné balení: 0,25 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 5 - 7 m²/250ml
Barevné odstíny bezbarvý
Konečný vzhled saténový
Doba spotřeby 3 roky
0.25 l
Garance nejlepší ceny
BONDEX Vosk na dřevo bezbarvý 0,25 l
BONDEX Vosk na dřevo bezbarvý
Slevová cena229 Kč 916 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty