JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvousložková hydroizolace

JUB

JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvousložková hydroizolace je určená k vodotěsné ochraně vertikálních a horizontálních povrchů jako jsou koupelny, balkony, terasy, bazény a ochranu podzemních částí stavebních objektů.

Více informací

Cena:
Slevová cena
649 Kč s DPH
(536,36 Kč bez DPH)
32,45 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů

Popis

JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvousložková hydroizolace je průmyslově vyrobený dvousložkový výrobek pro přípravu elastické hydroizolační hmoty na vodotěsnou ochranu svislých i vodorovných povrchů v koupelnách, kde jsou vnitřní stěny montovaných objektů obvykle vyrobeny ze sádrokartonových desek, na balkónech, terasách, v bazénech před obkládáním keramickými obklady, jakož i do země zabudovaných částí stavebních objektů, tunelů, propustků, podpěrných a opěrných zdí, betonových plotů apod. před pronikáním zemní vlhkosti a vody.

Na monolitických betonových konstrukcích zajišťuje kvalitní vodotěsnou ochranu před pozitivním i negativním tlakem vody (izolační vrstva může být na kterékoli straně konstrukce), na zdivu z betonových nebo cihelných bloků pouze před
pozitivním tlakem vody (izolační vrstva musí být na té straně konstrukce, z níž přichází voda, nanesená na nejméně 10 mm silnou cementovou omítku).

Výhody

 • Dlouhodobá vodotěsná ochrana
 • Zabraňuje degradaci betonu
 • Jednoduché nanášení
 • Dobrá přídržnost
 • Výborné přemostění trhlin do 0,75 mm
 • Účinně chrání části budov před působením zemní vlhkost
 • Výborná vodoodpudivost
 • Univerzálnost použití
 • Vydatnost 13,3 m²/20 kg
 • Doporučujeme nanášet ve 2 vrstvách
 • Neředí se, připravená k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %
Doba použitelnosti maltové směsi připravené k nanášení: po 1,5 hodině

Příprava podkladu

Podkladem musí být pevný, čistý, bez prachu a jiných nesoudržných částic, zbytků bednicích olejů a jiných nečistot. Vhodné jsou nejméně měsíc staré jemně zrnité betonové povrchy nebo měsíc staré hladké cementové, a pevné, dostatečně cementem vylepšené vápenocementové omítky. Příliš hladké povrchy vhodným způsobem zdrsníme (pískováním, hrubým broušením, kartáčováním drátěným kartáčem).

Podklad před nanášením výrobku namočíme vodou tak, že jí více nepojme. Voda se do podkladu musí zcela vsáknout, nesmí na povrchu vytvářet viditelnou membránu ani kapky, čímž by byla znemožněna přídržnost hydroizolační hmoty k podkladu. Podklad může být vlhký, ne však promočený tak, že by z něj vytékala voda.

V případě velmi savých nebo problematických podkladů, jako jsou sádrokartonové desky, vláknocementové desky apod. povrch předem natřeme ředěným přípravkem JUKOL Primer (JUKOL Primer : voda = 1 : 1), který se nanáší štětcem nebo malířským válečkem s dlouhým vlasem nebo stříkáním. Nanášení vodotěsné hmoty je možné 12 hodin po nanesení základního nátěru (platí za normálních podmínek: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %). 

Přibližná, resp. průměrná spotřeba (závisí na savosti a hrubosti podkladu):
JUKOL Primer 90 - 100 ml/m². 
S nanášením vodotěsných vrstev začneme, až když je zcela ukončen proces sedání objektu, neboť přílišné deformace podkladu, pohyby, trhliny apod. mohou být zdrojem neopravitelných poruch.

Příprava hydroizolační hmoty k nanášení

Složku B nejprve dobře promícháme a přelijeme do větší čisté nádoby. Obsah balení složky A (20 kg) postupně zamícháme do složky B (7,5 kg) a za nízkých otáček důkladně promícháme elektrickým míchadlem tak, abychom získali homogenní směs bez hrudek (hmotnostní poměr míchání složek je A : B = 4 : 1,5). Hmotu necháme 5 - 10 minut stát, pak ji znovu dobře promícháme. Za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je připravená maltová směs použitelná přibližně 1,5 hodiny.

Aplikace

Maltová směs se nanáší ve dvou vrstvách celkové tloušťky nejméně 2 mm, na více zatížené povrchy ve třech vrstvách. První vrstvu můžeme nanášet štětcem nebo hladítkem, tloušťka jednotlivých vrstev je vždy cca 1 mm. Každou další vrstvu
nanášíme na suchou předchozí vrstvu, doba schnutí v normálních podmínkách (T = +20 ºC, rel. vlhk. vzduchu. = 65 %) je 6 až 8 hodin. V každé další vrstvě nanášíme hmotu kolmo na předchozí vrstvu. Třetí, vyrovnávací vrstva smí mít tloušťku max. 1 mm, celková maximální tloušťka všech vrstev nesmí přesáhnout 5 mm. Větší, zejména vnější plochy vyztužíme plastifikovanou skelnou mřížkou (plošná hmotnost nejméně 160 g/, velikost ok cca 4 x 4 mm), kterou zabudujeme do první vrstvy (je-li nanášení dvouvrstvé), resp. do druhé vrstvy (je-li nanášení třívrstvé). Na styku svislých a vodorovných ploch, u prostupů potrubí apod. zabudujeme speciální elastické těsnicí pásky a manžety, které rovněž uložíme do první, resp. druhé vrstvy hydroizolační hmoty.
Na pochůzných plochách je nutná odpovídající ochrana proti opotřebení a mechanickému poškození vhodnou dlažbou, kterou lepíme přímo na hydroizolační vrstvu (je předepsáno použití flexibilních lepidel, např. AKRINOL Flex nebo AKRINOL Elastic). Práce je možné provádět pouze za vhodných povětrnostních, resp. mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +30 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Vnější plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme (např. fasádními závěsy apod.), avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (> 30 km/h) tyto práce provádět. V případě příliš rychlého vysychání nanesené vrstvy povrch vlhčíme vodou. Odolnosti proti poškození čerstvě upravených ploch srážkovou vodou (smytí materiálu) je za normálních podmínek (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu 65 %) dosaženo nejpozději za 24 hodin. Nářadí ihned po použití důkladně omyjeme vodou. Očištěné obaly mohou být recyklovány.

Údržba a obnova upravených povrchů

Upravené povrchy nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Obnova povrchů zahrnuje nové, nejméně dvouvrstvé nanesení hydroizolační hmoty - viz podrobnosti v odst. Nanášení
hydroizolační hmoty.

Bezpečnostní a zdravotní informace

Podrobnější informace týkající se zacházení s výrobkem, používání osobních ochranných prostředků, nakládání s odpady, čištění nářadí, pokyny pro první pomoc, symboly nebezpečnosti, signální slova, nebezpečné komponenty k etiketování, údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku JUB, který je k dispozici na webových stránkách nebo u prodejce. Při použití výrobku je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy z oboru stavebních, fasádnických a malířských prací.

Skladování a přeprava

Složka A:
Během přepravy chraňte před vlhkostí. Uchovávejte v suchých a větraných prostorech mimo dosah dětí.Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 12 měsíců.

Složka B:
Skladování a přeprava při teplotě +5 °C až +25 °C; chraňte před přímým slunečním zářením, mimo dosah dětí. NESMÍ ZMRZNOUT! Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 12 měsíců.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: hladítko, štětec, váleček

Dostupné balení:

Složka A: papírové pytle 20 kg
Složka B: plastová vědra 7,5 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 13,3 m²/20 kg
Hustota 1,3 kg/dm³
20 kg - Složka A
Garance nejlepší ceny
JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvousložková hydroizolaceJUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvousložková hydroizolace 20 kg - složka A
JUB HYDROSOL superflex 2K elastická dvousložková hydroizolace
Slevová cena649 – 1 829 Kč Od 32,45 Kč s DPH / kg
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty