JUB JUBOSIL HYDROPHOB vodoodpudivá silikonová impregnace

JUB

JUB JUBOSIL HYDROPHOB vodoodpudivá silikonová impregnace určená pro základní a dodatečnou vodoodpudivou ochranu. Nátěr se dobře penetruje, chrání před tvorbou řas a plísní, zvyšuje odolnost proti mrazu a chrání před tvorbou koroze.

Více informací

Barva: Bezbarvý
Cena:
Slevová cena
569 Kč s DPH
(470,25 Kč bez DPH)
569,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů

Popis

JUB JUBOSIL HYDROPHOB vodoodpudivá silikonová impregnace je bezbarvý impregnační prostředek vyrobený na základě oligomerních siloxanů a organických rozpouštědel. Používá se jako základní nebo dodatečná vodoodpudivá ochrana všech druhů minerálních dekorativních omítek, minerálních fasádních barev, pohledového zdiva, neomítnutých betonových povrchů, přírodního a umělého kamene, ale i vláknocementových a jiných fasádních desek.

Dobře penetruje do podkladu, nesnižuje jeho paropropustnost a pouze minimálně může změnit jeho barvu. Podstatně zvyšuje, resp. zlepšuje jeho vodoodpudivost, čímž účinně zabraňuje rozvoji řas a plísní na zdivu, zvyšuje jeho mrazuvzdornost, dobře ho chrání před přílišným vsakováním nečistot, zasolováním, chemickou korozí a pod.

Výhody

 • Dlouhodobá ochrana
 • Bezbarvý nátěr
 • Zvyšuje vodoodpudivost
 • Chrání povrch před zasolením a chemickou korozí
 • Zvyšuje odolnost před mrazem
 • Vydatnost, tabulka v části "nanášení nátěru"
 • Doporučujeme aplikovat ve 2 vrstvách
 • Neředí se, připravená k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 65 %
Vhodný pro další úpravy: po 6 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, zbytků bednicích olejů, mastnot a jiných nečistot. Zvláštní příprava obvykle není potřebná.

Doba schnutí, resp. vyzrávání nových omítek v normálních podmínkách (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je nejméně 1 den na každý mm tloušťky, u betonových podkladů je to nejméně dva měsíce. Neomítnuté betonové povrchy, vláknocementové desky, dostatečně pevné omítky a všechny povrchy napadené řasami a plísněmi omyjeme proudem horké vody nebo páry - tyto plochy následně po omytí ještě dezinfikujeme (ALGICIDE Plus).

V případě jakýchkoli vysprávek poškozených fasádních povrchů postupujeme tak, aby opravené plochy byly z hlediska struktury co nejvíce stejnoměrné. Natřením JUBOSILEM Hydrophob nelze odstranit nestejnoměrnosti v textuře a struktuře povrchu, naopak, natřením se vady často ještě zvýrazní.

Příprava nátěru

Přípravek před použitím pouze důkladně promíchejte.

Nanášení nátěru

JUBOSIL Hydrophob se nanáší ve dvou vrstvách (technika "mokrý na mokrý") stříkáním, poléváním nebo malířským štětecem. Nejlepšího účinku dosáhneme, když se povrch zdiva pod místem nanášení hydrofobního prostředku smáčí ve tvaru "závěsu“ v délce cca 40 cm.

Ke stříkání můžeme použít klasické vysokotlaké a moderní nízkotlaké pistole různých typů (s "vnějším" nebo "vnitřním mícháním vzduchu"), nebo airless agregáty různých výrobců. Při volbě průměru stříkacích trysek a pracovního tlaku dbáme návodů výrobce.

Nanášení hydrofobního prostředku je možné pouze za vhodných povětrnostních, resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +10 až +25 °C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem a intenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (>30 km/h) tyto práce provádět.

Odolnosti čerstvě impregnovaných ploch proti poškození srážkovou vodou (omytí nátěru) je za normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) dosaženo nejpozději za 6 hodin.

Vydatnost (pro dvojnásobný nátěr)

 • minerální omítka 1,6 - 2,5 m²/l
 • beton 2 - 5 m²/l
 • cihla 1,25 - 2 m²/l
 • pórobeton 1 - 2 m²/l
 • vápenné a silikátové vrstvy barev 1,6 - 2,5 m²/l
 • přírodní kámen 6,6 - 10 m²/l

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte lakovým benzinem nebo podobným ředidlem, zaschlé skvrny nelze odstranit.

Bezpečnostní upozornění

Výrobek je hořlavý a je zařazen mezi nebezpečné přípravky (výstražný symbol: GHS02 a GHS08) - používejte jej bezpečně, kromě obecných návodů a předpisů z bezpečnosti při práci při stavebních a malířských pracích a kromě níže uvedených dalších pokynů dodržujte také speciální pokyny uvedené v bezpečnostním listu údajů.

Ochrana dýchacích cest: při nanášení stříkáním je povinné použití ochranné masky s filtrem pro organická rozpouštědla, při nanášení se štětcem nebo poléváním jen při delší expozici. Ochrana rukou a pokožky: ochranné PVC rukavice a uzavřený pracovní oděv. Ochrana očí: ochranné brýle. Hygienická opatření: po každém kontaktu s látkou ihned umýt ruce vodou a mýdlem, při práci nejíst, nepít a nekouřit; pracovní oděv uskladňovat odděleně.

Výstražná upozornění

H226 Hořlavá kapalina a páry

H304 Může být smrtelný po použití a vniknutí do dýchacích cest.

H413 Může mít dlouhodobé škodlivé účinky na vodní organismy.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci: štětec

Dostupné balení: 1 l, 5 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Barva bezbarvý
Hustota ~0,80 kg/dm³
Lesk matný
Vydatnost závisí na podkladu
Propustnost pro vodní páru nemění paropropustnost podkladu
1 l / Bezbarvý
Garance nejlepší ceny
JUB JUBOSIL HYDROPHOB vodoodpudivá silikonová impregnace
JUB JUBOSIL HYDROPHOB vodoodpudivá silikonová impregnace
Slevová cena569 – 1 699 Kč Od 339,80 Kč s DPH / l
Skladem u dodavatele, do 10 pracovních dnů
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty