PRIMALEX mykostop prevence 150 g

PRIMALEX mykostop prevence 150 g je profesionální protiplísňová přísada určená do všech vodou ředitelných vnitřních malířských barev, penetrací a dalších stavebních hmot. Obohacuje barvy o vysoce účinné fungicidní látky, které mají preventivní účinek proti vzniku plísní, hub a řas.

Více informací

Cena:
Slevová cena
209 Kč s DPH
(172,73 Kč bez DPH)

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX mykostop prevence 150 g je profesionální protiplísňová přísada určená do všech vodou ředitelných vnitřních malířských barev, penetrací a dalších stavebních hmot (např. vyrovnávacích stěrek) značky PRIMALEX. Obohacuje barvy PRIMALEX o vysoce účinné fungicidní látky, které mají preventivní účinek proti vzniku plísní, hub a řas na povrchu suchého nátěrového filmu.

Obohacuje také penetrační přípravky Primalex o vysoce účinné fungicidní látky, které ošetřují zdivo a jiné stavební materiály proti růstu plísní. PRIMALEX mykostop prevence můžete kombinovat se všemi interiérovými barvami značky Primalex. Pokud se jedná o vlhké prostory, popř. prostory, kde může docházet k občasnému kontaktu s párou nebo tekoucí vodou, kombinujte pouze s barvami s třídou otěru za mokra 3 nebo lepší (např. PLUS bílý, PLUS barevný, Essence, Inspiro, Polar,…). Následně je lze používat do koupelen, WC, sklepů a jiných tech. prostor, kde se plísně již vyskytly nebo jako prevence proti jejich vzniku.

Výhody

  • Protiplísňová přísada do malířských barev
  • Stabilizační a preventivní účinek proti vzniku plísní
  • Praktické balení 150 g vystačí na 15 kg nátěrové hmoty

Doba schnutí

Při aplikaci PRIMALEX mykostop prevence do nátěrové hmoty (NH) se doba schnutí řídí schnutím příslušné NH.

Zpracování a příprava

Před použitím PRIMALEX mykostop prevence doporučujeme lahvičku důkladně protřepat.

Dávkování

10 g mykostop prevence pro 1 kg nátěrové hmoty (NH).

Aplikace

Primalex Mykostop prevence se důkladně vmíchá do finálně připravené malířské nátěrové hmoty (NH) popř. penetračního prostředku (PP) v množství 10 g na 1 kg NH. Pro NH nejlépe pomocí vrtačky s míchacím nástavcem. Příprava podkladu a následná aplikace takto připravené malířské barvy nebo PP se provádí vždy podle návodu k použití u příslušného produktu. To znamená, že v případě povrchů napadených plísněmi tyto porrchy nejprve ošetřete přípravkem PRIMALEX mykostop čistič příp. PRIMALEX mykostop čistič koncentrát podle aplikačního postupu uvedeného u daného výrobku. Následně, až bude povrch čistý a suchý jej před samotným malováním NH zpevněte (napenetrujte) PRIMALEXEM PROTIPLÍSŇOVÁ penetrace příp. PRIMALEX HLOUBKOVÁ penetrace aditovanou tímto přípravkem. Na takto připravené poklady pak aplikujte vhodnou malířskou nátěrovou hmotu PRIMALEX obohacenou PRIMALEXEM mykostop prevence. Všechny povrchy a zařízení, které nemají být znečištěné, důkladně zakryjte. Povrchy určené k malbě musí být pevné, suché, zbavené nečistot, vosku, mastnoty a barvu odpuzujících částic.

Bezpečnost při práci a hygienické předpisy

Při práci s prostředkem PRIMALEX mykostop prevence nejezte, nepijte a nekuřte. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 ​​- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P280 - Noste ochranné rukavice. Noste ochranné brýle nebo ochranu obličeje. P260 - Nevdechujte páry. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut oplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 - Odstraňte obsah a nádobu v souladu s místními, oblastními, národními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné přísady: 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát. Obsahuje 100 g/kg účinné látky 3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. Reg.č. bio/1534/D/16/CCHLP

Doporučené pracovní prostředky

Ke smíchání PRIMALEX mykostop prevence s vybranou NH - vrtačka s míchacím nástavcem;
Prostředky na odstranění plísní - PRIMALEX mykostop čistič;
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací fólie, netkané textilie a pásky

Dostupné balení: 150 g

Soubory ke stažení

Technické parametry

Účinnost proti plísním fungistaticky účinný
Barevnost mléčná
Default Title
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX mykostop prevence 150 g
PRIMALEX mykostop prevence 150 g
Slevová cena209 Kč
Skladem, odeslání do 48 hod.
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty