PRIMALEX PROTIPLÍSŇOVÁ penetrace

PRIMALEX PROTIPLÍSŇOVÁ penetrace je speciální penetrační prostředek, který díky aktivním fungicidním složkám zabraňuje tvorbě plísní a proniká hluboko do podkladů. Sjednocuje podklad a zlepšuje přilnavost vrchního nátěru.

Více informací

Cena:
Slevová cena
179 Kč s DPH
(147,93 Kč bez DPH)
179,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX PROTIPLÍSŇOVÁ penetrace je speciální penetrační prostředek, který díky aktivním fungicidním složkám zabraňuje tvorbě plísní a proniká hluboko do podkladů. Tím je nejen sjednocuje a zpevňuje, ale snižuje také tvorbu vlasových trhlinek při finálních povrchových úpravách.

Současně zlepšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů. Při správné aplikaci také zachovává přirozený průchod vodních par přes zdivo. PRIMALEX PROTIPLÍSŇOVÁ penetrace je určena do interiérů na podklady s vyšší vlhkostí nebo i tam, kde se mohou tvořit plísně. Vhodný také na objekty kontaminované záplavovou vodou, permanentně stíněné a vlhké fasádní omítky v blízkosti lesa nebo vodních ploch.

Výhody

  • Podporuje účinek protiplísňového nátěru
  • Sjednocuje ale i zpevňuje podklady
  • Zlepšuje přilnavost dalších nátěrů
  • Vydatnost 5 - 10 m²/l
  • Ředění podle typu a nasákavosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Přetíratelný: po 4 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Všechny povrchy a zařízení, které nemají být znečištěné, důkladně zakryjte. Povrchy určené k penetraci musí být obecně pevné, suché, zbavené nečistot, vosku, mastnoty a penetraci odpuzujících částic.
Povrchy napadené plísněmi nebo řasami - Dodržujte speciální postup, tzn. ošetřete kontaminovaný podklad vhodným dezinfekčním prostředkem k jejich odstranění - přípravkem Primalex Čistič fasád (dle návodu k použití u daného výrobku). Aplikace musí vždy předcházet mechanickým zásahům souvisejícím s opravami omítek (tj. zednickým opravám, odstraňování nátěru, tmelení apod.).
Sádrokartonové desky, sádrové omítky - Vytmelená místa a případné výstupky na povrchu obruste a očistěte od prachu.
Nové minerální podklady v interiéru a exteriéru (vápenné a vápenocementové omítky; beton) - Musí být dostatečně vytvrzené a vyschlé. Vyzrálost min. 4 týdny.
Starší pevné minerální podklady v interiéru a exteriéru - Původní nátěry, nátěry s nepřilnavými částmi nebo jinak znečištěné povrchy nejprve omyjte (u fasád tlakovou vodou). Při opravách trhlin v jejich blízkosti dokonale odstraňte případný odlupující se starý nátěr. Větší trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelem. Všechny opravy nechat důkladně zatvrdnout a vyzrát.
Nesoudržné vrstvy interiérových nebo fasádních disperzních barev (včetně trhlin a výrazných defektů omítek) - Nepřilnavé nátěry nebo jejich části důkladně odstraňte obroušením, oškrábáním příp. omytím proudem tlakové vody. Po mokrém čištění nechte plochy před dalším ošetřením dostatečně proschnout. Zednické opravy (např. při rozsáhlejším odpadnutí omítky) proveďte klasickým způsobem. Větší trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelem. Zednické práce musí být vyzrálé min. 4 týdny.

Příprava penetrace

Před použitím i během aplikace vzhledem k obsahu sedimentačních mikropigmentů penetraci v obalu důkladně promíchejte. Potřebné množství penetrace vypočítejte z výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné vydatnosti.

Ředění

Velmi savé podklady*
neředěná
*nové minerální omítky, vápenné nátěry, vnitřní stěrky

Savé podklady**
1:0,5 (dílu penetrace : dílu vody)
**sádrokartonové desky, beton, lisované desky, povrchy natírané původním nátěrem „základní“ kvalitativní úrovně

Nenasavé a málo savé podklady***
1:1 (dílu penetrace : dílu vody)
***povrchy natírané původním nátěrem „střední“ a „vyšší“ kvalitativní úrovně, starší disperzní omítky (akrylátové, silikonové)

Aplikace

Na správně připravené podklady aplikujte rovnoměrně penetraci při teplotě +5°C až +25°C a při vlhkosti vzduchu >30% a <80%. U fasád natírat pouze za vhodných mikroklimatických podmínek, tzn. nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit), za deště, silného větru nebo vlhkosti >80%. Pro získání potřebné kvality povrchu obvykle aplikujte jednu vrstvu malířskou štětkou nebo válečkem. Penetrace se musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na povrchu lesklý film, proto nejprve proveďte praktickou zkoušku na malé vybrané ploše. Po zaschnutí můžeme hladký penetrovaný povrch lehce přebrousit smirkovým papírem se zrnitostí 150 - 180, kvůli případnému odstranění nežádoucích částic, které se mohly při penetrování objevit na povrchu. Nátěrovou hmotu můžeme nanášet až po zaschnutí penetrace, tzn. po cca 4 až 12 hodinách v závislosti na klimatických podmínkách. Během schnutí chraňte penetrované plochy před deštěm.

Bezpečnost při práci a ekologie

Při práci s výrobkem Primalex Protiplísňová penetrace nejezte, nepijte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči brýlemi s bočními chrániči a zajistit větrání místnosti. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Nepoužitou penetraci (pokud nebyla naředěna vodou) uchovejte v dobře uzavřeném obalu pro případné další využití. Výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu zachová užitné vlastnosti minimálně do data uvedeném na obalu. Zcela recyklovatelný obal. Zneškodněte obsah a nádobu v souladu s místními, oblastními, národními ale i mezinárodními předpisy.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci penetrace

STĚNY, STROPY, FASÁDY
Malířská štětka
Váleček - polyesterový Vestan s délkou vlasu 12 - 18 mm;
Štětec - kombinace přírodních a umělých vláken (na detaily a plochy nedostupné válečkem);
Prostředky na očištění povrchů před malováním - vysavač (příp. smeták); mýdlový roztok, pro fasády zařízení pro vysokotlaké čištění;
Účinný prostředek pro případné odstranění řas a plísní - Primalex Čistič fasád; v interiérech lze použít jako preventivní ochranu proti růstu plísní a řas Primalex Fungicidní penetraci;
Materiál pro opravu nesoudržných a nepřilnavých částí povrchů - štuková omítka nebo maltová směs, vhodný akrylátový tmel pro opravu větších trhlin;
Nářadí pro odstranění starých nátěrů příp. na opravy - špachtle, případně hladítko (nerezové, molitanové); brusná mřížka (příp. brusný papír) nebo profi brousící zařízení včetně odsávání;
Doplňkové prostředky - brusný papír se zrnitostí 150 - 180 k odstranění případných nežádoucích částic, které vznikly po penetrování na povrchu;
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací fólie, netkané textilie a pásky

Dostupné balení: 1 l; 3 l; 5 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 5 - 10 m²/l
Barevnost v mokrém stavu žlutá
Barevnost v suchém stavu transparentní
1 l
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX PROTIPLÍSŇOVÁ penetracePRIMALEX PROTIPLÍSŇOVÁ penetrace
PRIMALEX PROTIPLÍSŇOVÁ penetrace
Slevová cena179 – 649 Kč Od 129,67 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty