PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrace

PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrace 5 l je penetrační prostředek určený pod silikátové nátěry a omítky na fasádách i v interiérech. Zpevňuje podklad a sjednocuje jeho savost.

Více informací

Cena:
Slevová cena
849 Kč s DPH
(701,65 Kč bez DPH)
169,80 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrace je penetrační prostředek určený pod silikátové nátěry a omítky na fasádách i v interiérech. Zpevňuje podklad a sjednocuje jeho savost. Zároveň díky své dokonalé paropropustnosti zachovává přirozený průchod par zdivem a tím prodlužuje životnost finálních nátěrů.

PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÝ penetrační prostředek 5 l je vhodný k napouštění dosud nenatřených, dobře vyzrálých minerálních omítek (vápenných, vápenocementových, cementových, silikátových), vyzrálého betonu, pískovce a podobných minerálních podkladů. Obsahuje draselné vodní sklo (jako pojivo) a malé množství organické disperze. Obsah organických látek je menší než 5%.

Výhody

  • Vhodná pod silikátové nátěry
  • Dokonale paropropustná
  • Prodlužuje životnost finálních nátěrů
  • Vydatnost 5 - 10 m²/l
  • Ředění, podle typu a nasákavosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Přetíratelný: po 4 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Všechny povrchy a zařízení, které nemají být znečištěné, důkladně zakryjte. Povrchy určené k penetraci musí být obecně pevné, suché, zbavené nečistot, vosku, mastnoty a penetraci odpuzujících částic.
Nové minerální podklady na fasádách a v exteriéru (vápenné a vápeno-cementové omítky příp. sanační omítky) - Musí být dostatečně vytvrzené a vyschlé. Vyzrálost min. 4 týdny.
Starší pevné minerální podklady v interiéru a exteriéru - Původní nátěry, nátěry s nepřilnavými částmi nebo jinak znečištěné povrchy nejprve omyjte (u fasád tlakovou vodou). Při opravách trhlin v jejich blízkosti dokonale odstraňte případný odlupující se starý nátěr. Větší trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelem. Všechny opravy nechat důkladně zatvrdnout a vyzrát.
Nesoudržné vrstvy silikátových barev (včetně trhlin a výrazných defektů omítek) - Nepřilnavé nátěry nebo jejich části důkladně odstraňte obroušením, oškrábáním příp. omytím proudem tlakové vody. Po mokrém čištění nechte plochy před dalším ošetřením dostatečně proschnout. Zednické opravy (např. při rozsáhlejším odpadnutí omítky) proveďte klasickým způsobem. Větší trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelem. Zednické práce musí být vyzrálé min. 4 týdny.
Původní disperzní akrylátové nebo silikonové podklady (nátěry, omítky) - Na těchto typech podkladů nemůže dojít k optimální vazbě finální nátěrové hmoty s podkladem. Proto tyto podklady mechanicky nebo chemicky odstraňte a následně očistěte povrch proudem horké páry. Případné trhliny vyspravte materiálem na minerální bázi.
Nevhodné podklady - Sádra, sádrokarton, nevyzrálá omítka a beton, dřevo, plastické hmoty, disperzní nebo silikonové nátěry a jiné organické nátěry a povrchové úpravy. Nevhodné jsou také podklady, které obsahují ve vodě rozpustné soli a všechny minerální podklady s čerstvou hydrofobní úpravou.
Kontaminované podklady - např. napadené plísněmi, řasami nebo jinak znečištěné) - Z napadených ploch odstraňte plísně, řasy nebo houby mechanickou cestou za mokra (např. oškrábáním, použitím kartáče nebo otřením). Plochy ošetřete vhodným dezinfekčním prostředkem proti plísním. Primalex Čistič fasád a nechte dostatečně vyschnout. Následně použijte Primalex Fungicidní penetraci (dle návodu k použití u daného výrobku).

Příprava penetrace

Před použitím i během aplikace vzhledem k obsahu sedimentačních mikropigmentů penetraci v obalu důkladně promíchejte. Potřebné množství penetrace vypočítejte z výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné vydatnosti.

Ředění
Velmi savé podklady* a savé podklady**
neředěná
*nové minerální omítky, vápenné nátěry, vnitřní stěrky
**sádrokartonové desky, beton, lisované desky, povrchy natírané původním nátěrem „základní“ kvalitativní úrovně
Nenasákavé a málo nasákavé podklady***
1:0,5 (dílu penetrace: dílu vody)
***povrchy natírané původním nátěrem „střední“ a „vyšší“ kvalitativní úrovně, starší disperzní omítky (akrylátové, silikonové)

Aplikace

Na správně připravené podklady (viz Příprava podkladu) aplikujeme rovnoměrně PRIMALEX SOL - Silikátovou penetraci při teplotách +5 až +25°C a při vlhkosti vzduchu >30% a <80% (u fasád za vhodných mikroklimatických podmínek, tzn. nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit), za deště, silného větru nebo vlhkosti >80%), a to obvykle v 1 vrstvě (v případě, že podklad po zaschnutí penetrace není dokonale zpevněn, nátěr opakujte - a to v intervalu cca 4 hodin) malířskou štětkou nebo válečkem (viz Doporučené pracovní prostředky) pro získání potřebné kvality povrchu. Zvětralé, silně porézní a nepevné podklady je vhodné napenetrovat „do mokrého“, jakmile je první vrstva povrchem absorbována. Penetrace se musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na povrchu lesklý film, proto je vhodné provést praktickou zkoušku na vybrané malé ploše. Fasádní nátěrovou hmotu lze nanášet až po zaschnutí penetrace, to je po cca 4 až 12 hodinách podle klimatických podmínek. Po tuto dobu je třeba chránit napenetrované plochy před deštěm.

Bezpečnost při práci a ekologie

Při práci s výrobkem PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrace nejezte, nepijte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči brýlemi s bočními chrániči a zajistit větrání místnosti. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužitou penetraci (pokud nebyla naředěna vodou) uchovejte v dobře uzavřeném obalu pro případné další využití. Výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu zachová užitné vlastnosti minimálně do data uvedeném na obalu. Zcela recyklovatelný obal. Odstraňte obsah a nádobu v souladu s místními, oblastními, národními a mezinárodními předpisy. Zbytky výrobku: O 08 01 12 Odpadní barvy a laky jiné než uvedené 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Smíšené obaly.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci penetrace

STĚNY, STROPY, FASÁDY
Malířská štětka malířská štětka okruhlá nebo plochá;
Váleček - polyesterový Vestan s délkou vlasu 12 - 18 mm;
Štětec - kombinace přírodních a umělých vláken (na detaily a plochy nedostupné válečkem);
Prostředky na očištění povrchů před malováním - vysavač (příp. smeták); mýdlový roztok, pro fasády zařízení pro vysokotlaké čištění;
Účinný prostředek pro případné odstranění řas a plísní - Primalex Čistič fasád; v interiérech lze použít jako preventivní ochranu proti růstu plísní a řas Primalex Fungicidní penetraci;
Materiál pro opravu nesoudržných a nepřilnavých částí povrchů - štuková omítka nebo maltová směs, vhodný akrylátový tmel pro opravu větších trhlin;
Nářadí pro odstranění starých nátěrů příp. na opravy - špachtle, případně hladítko (nerezové, molitanové); brusná mřížka (příp. brusný papír) nebo profi brousící zařízení včetně odsávání;
Doplňkové prostředky - brusný papír se zrnitostí 150 - 180 k odstranění případných nežádoucích částic, které vznikly po penetrování na povrchu;
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací fólie, netkané textilie a pásky

Dostupné balení: 5 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 5 - 10 m²/l
Barevnost v mokrém stavu bíla
Barevnost v suchém stavu transparentní
5 l
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrace 5 l
PRIMALEX SOL - SILIKÁTOVÁ penetrace
Slevová cena849 Kč 169,80 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty