PRIMALEX UNIVERZÁLNÍ penetrace

PRIMALEX UNIVERZÁLNÍ penetrace je širokospektrální vodou ředitelný penetrační prostředek určený ke snížení nasákavosti a spolehlivému zpevnění různorodých podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí.

Více informací

Cena:
Slevová cena
137 Kč s DPH
(113,22 Kč bez DPH)
137,00 Kč s DPH / l

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX UNIVERZÁLNÍ penetrace je širokospektrální vodou ředitelný penetrační prostředek s účinnou látkou na kopolymerní akrylátové bázi, určený ke snížení nasákavosti a spolehlivému zpevnění různorodých podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí.

Také výrazně zvyšuje přídržnost vrchních nátěrů k podkladu. Zpevňuje podklad, sjednocuje rozdílnou nasákavost různorodých materiálů používaných při opravách omítek. Omezuje tvorbu vlasových trhlinek na finální povrchové úpravě stavebních děl a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů na penetrovaných podkladech. Primalex Univerzální penetrace slouží k napouštění savých podkladů jako je beton, vláknocementové a třískocementové desky, pórobeton, sádrová, vápenná, vápenocementová a disperzní omítka. Je vhodná i na dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, sádrokarton, neglazovanou keramiku a pod. Neslouží k penetraci podkladů před silikonovými a silikátovými nátěry.

Výhody

  • Použitelná na všechny minerální podklady
  • Zpevňuje podklad
  • Snižuje nasákavost podkladu
  • Vydatnost 5 - 25 m²/l
  • Ředění podle typu a nasákavosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Přetíratelný: po 4 hodinách
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.

Příprava podkladu

Všechny povrchy a zařízení, které nechcete znečistit, důkladně zakryjte. Povrchy, které jsou určeny k penetraci musí být obecně pevné, suché, zbavené nečistot, vosku, mastnoty a penetraci odpuzujících částic.
Nové minerální podklady v interiéru a exteriéru (vápenné a vápenocementové omítky; beton) - Musí být dostatečně vytvrzené a vyschlé. Vyzrálost min. 4 týdny.
Sádrokartonové desky, sádrové omítky - Vytmelená místa a případné výstupky na povrchu obruste a očistěte od prachu.
Starší pevné minerální podklady v interiéru a exteriéru - Původní nátěry, nátěry s nepřilnavými částmi nebo jinak znečištěné povrchy nejprve omyjte (u fasád tlakovou vodou). Při opravách trhlin v jejich blízkosti dokonale odstraňte případný odlupující se starý nátěr. Větší trhliny je třeba opravit vhodným akrylátovým tmelem. Všechny opravy nechat důkladně zatvrdnout a vyzrát.
Nesoudržné vrstvy interiérových nebo fasádních disperzních barev (včetně trhlin a výrazných defektů omítek) - Nepřilnavé nátěry nebo jejich části důkladně odstraňte obroušením, oškrábáním příp. omytím proudem tlakové vody. Po mokrém čištění nechte plochy před dalším ošetřením dostatečně proschnout. Zednické opravy (např. při rozsáhlejším odpadnutí omítky) proveďte klasickým způsobem. Větší trhliny opravte vhodným akrylátovým tmelem. Zednické práce musí být vyzrálé min. 4 týdny.
Kontaminované podklady - (např. napadené plísněmi, řasami nebo jinak znečištěné) - Z napadených ploch odstraňte plísně, řasy nebo houby mechanickou cestou za mokra (např. oškrábáním, použitím kartáče nebo otřením). Plochy ošetřete vhodným dezinfekčním prostředkem proti plísním. Primalex Čistič fasád a nechte dostatečně vyschnout. Následně použijte Primalex Fungicidní penetraci (dle návodu k použití u daného výrobku).

Příprava penetrace

Před použitím i během aplikace je vzhledem k obsahu sedimentačních mikropigmentů penetraci v obalu důkladně promícháme. Potřebné množství penetrace vypočítejte z výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné vydatnosti.

Ředění

Velmi nasákavé podklady*
neředěná
*nové minerální omítky, vápenné nátěry, vnitřní stěrky

Nasákavé podklady**
1:1 až 1:2 (dílu penetrace : dílu vody)
**sádrokartonové desky, beton, lisované desky, povrchy natírané původním nátěrem „ úrovně

Nesavé a málo savé podklady***
1:4 (dílu penetrace : dílu vody)
***povrchy natírané původním nátěrem „střední“ a „vyšší“ kvalitativní úrovně, starší disperzní omítky (akrylátové, silikonové)

Aplikace

Na správně připravené podklady rovnoměrně aplikujte penetraci při teplotě +5°C až +25°C a při vlhkosti vzduchu >30% a <80%. U fasád natírat pouze za vhodných mikroklimatických podmínek, tzn. nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit), za deště, silného větru nebo vlhkosti >80 %. Pro získání potřebné kvality povrchu obvykle aplikujte jednu vrstvu malířskou štětkou nebo válečkem. Penetrace se musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na povrchu lesklý film, proto nejprve provedeme praktickou zkoušku na malé vybrané ploše. V případě velkých barevných rozdílů podkladu můžeme do Primalex Univerzální penetrace přidat malé množství nátěrové hmoty, kterou použijeme k malbě. Po zaschnutí můžeme hladký penetrovaný povrch lehce přebrousit smirkovým papírem se zrnitostí 150 - 180, kvůli případnému odstranění nežádoucích částic, které se mohly při penetrování objevit na povrchu. Nátěrovou hmotu můžeme nanášet až po zaschnutí penetrace, tzn. po cca 4 až 12 hodinách, v exteriéru v závislosti na klimatických podmínkách. Během schnutí chraňte penetrované plochy před deštěm.

Bezpečnost při práci a ekologie

Při práci s výrobkem Primalex Univerzální penetrace nejezte, nepijte a nekuřte. Doporučujeme chránit oči brýlemi s bočními chrániči a zajistit větrání místnosti. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je proudem vody. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. Pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem. P101 - V případě potřeby lékařské pomoci, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje reakční směs složenou z těchto látek: 5-chlor-2-methyl-4- izothiazolin-3-on 247-500-7]; a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on Obj. [ES č. | 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. VOC IIA/h; maximální mezní hodnota obsahu VOC je 30 g/l (2010); tento výrobek obsahuje Max. 10 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci penetrace

STĚNY, STROPY, FASÁDY
Malířská štětka malířská štětka okruhlá nebo plochá;
Váleček - polyesterový Vestan s délkou vlasu 12 - 18 mm;
Štětec kombinace přírodních a umělých vláken (na detaily a plochy nedostupné válečkem);
Prostředky na očištění povrchů před malováním - vysavač (příp. smeták); mýdlový roztok, pro fasády zařízení pro vysokotlaké čištění;
Účinný prostředek pro případné odstranění řas a plísní - Primalex Čistič fasád; v interiérech lze použít jako preventivní ochranu proti růstu plísní a řas Primalex Fungicidní penetraci;
Materiál pro opravu nesoudržných a nepřilnavých částí povrchů - štuková omítka nebo maltová směs, vhodný akrylátový tmel pro opravu větších trhlin;
Nářadí pro odstranění starých nátěrů příp. na opravy - špachtle, případně hladítko (nerezové, molitanové); brusná mřížka (příp. brusný papír) nebo profi brousící zařízení včetně odsávání;
Doplňkové prostředky - brusný papír se zrnitostí 150 -180 k odstranění případných nežádoucích částic, které vznikly po penetrování na povrchu;
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací fólie, netkané textilie a pásky

Dostupné balení: 1 l; 3 l; 5 l

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 5 - 25 m²/l
Barevnost v mokrém stavu mléčná
Barevnost v suchém stavu transparentní
1 l
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX UNIVERZÁLNÍ penetracePRIMALEX UNIVERZÁLNÍ penetrace
PRIMALEX UNIVERZÁLNÍ penetrace
Slevová cena137 – 467 Kč Od 93,40 Kč s DPH / l
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty