PRIMALEX vnitřní stěrka 2 jemná

PRIMALEX vnitřní stěrka 2 jemná vhodná k vyrovnání nerovností, opravy stěn a také stropů před malováním a tapetováním v interiérech.

Více informací

Cena:
Slevová cena
249 Kč s DPH
(205,79 Kč bez DPH)
31,13 Kč s DPH / kg

Skladem:
Skladem, odeslání do 48 hod.

Popis

PRIMALEX vnitřní stěrka 2 jemná je pastovitá hmota vhodná k vyrovnání nerovností, opravy stěn a také stropů před malováním a tapetováním v interiérech. Současně se může použít ke stěrkování větších ploch betonových monolitů. Vhodná pro strojní aplikaci šnekovými omítačkami nebo pro ruční aplikaci nerezovým hladítkem.

Stěrka se může aplikovat na jádrovou i štukovou omítku, beton, pórobeton, sádrokarton a jiné savé podklady. Má vysokou přídržnost ke všem typům podkladů. Díky své optimální pastovité konzistenci je připravena k okamžitému použití a tím je také výborně zpracovatelná. Po zaschnutí se dobře brousí a vytváří tak odpovídající podklad pro aplikaci finálních nátěrů.

Výhody

  • Vysoká přídržnost k podkladu
  • Ideální pro vyrovnání nerovností, opravy stěn i stropů
  • Výborně zpracovatelná
  • Ideální pro rekonstrukce
  • Použití do interiéru
  • Snadno se brousí
  • Vydatnost 1 m²/2,5 kg
  • Doporučujeme aplikaci ve 2 vrstvách
  • Neředí se, připravená k okamžitému použití

Doba schnutí

Při teplotě +23°C a standardní vlhkosti 50%
Suchá: po 24 hodinách
Přemalovatelná: po 1 - 2 dnech
Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

Příprava podkladu

Podklady určené pro stěrkování musí být obecně pevné, suché, čisté, zbavené nečistot, vosku, mastnoty a jiných odpuzujících částic. Stěrkování doporučujeme provést až po dokončení a potřebném vyschnutí vlhkých procesů na stavbě, bez následného vystavování podkladů a konstrukcí náhlým teplotním a vlhkostním změnám.
Nové minerální podklady - (vápenné a vápenocementové omítky; beton) - musí být dostatečně zatvrdlé a vyschlé, vyzrálé min. 4 týdny. Na beton, pórobeton a také jádrovou omítku penetrace není nutná.
Starší minerální podklady - Odstraníme nesoudržné části podkladu a nežádoucí výstupky. Při opravách trhlin musí být dokonalé odstranění případného odlupujícího se starého nátěru v jejich blízkosti. Všechny savé povrchy jako pórobeton, sádrokarton a staré omítky penetrujeme (napustíme) PRIMALEX UNIVERZÁLNÍ penetrace nebo PRIMALEX HLOUBKOVÁ penetrace dle návodu k použití na etiketě výrobku.
Kontaminované podklady - (napadené např. plísněmi, řasami) je třeba ošetřit speciálním prostředkem podle formy znečištění (např. PRIMALEX Čistič fasád), případně jiným vhodným dezinfekčním prostředkem. Při jejich aplikaci postupujte vždy podle návodu u příslušného výrobku.

Příprava stěrky

PRIMALEX vnitřní stěrka 2 jemná před použitím nemícháme a nepřidáváme žádné jiné materiály.

Aplikace

Aplikace se provádí nerezovým hladítkem, zpravidla ve dvou vrstvách. Druhou vrstvou zajistíme dokonale hladký povrch. Stěrku po každé vrstvě necháme vyschnout (24 hod.) a přebrousíme. Spotřeba závisí na tloušťce nanesení vrstvy (1 mm = cca 1,8 kg/m²). Spotřeba 3 - 4 kg/m² pro hrubý, nerovný podklad. Pro konečnou úpravu PRIMALEX vnitřní stěrka 2 jsou vhodné veškeré interiérové ​​nátěry řady PRIMALEX se může přemalovat po jeho dokonalém vyschnutí cca 1 - 2 dny.

Bezpečnost při práci a ekologie

Při práci s PRIMALEX vnitřní stěrka 2 jemná nejezte, nepijte a ani nekuřte. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky; brýle nebo obličejový štít, pokrývku hlavy, rukavice, pracovní oděv a pracovní obuv. Zajistěte větrání místnosti. Při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Při použití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Zasažené oči vymývejte velkým množstvím čisté vody minimálně 15 min. a vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání aerosolu vyneste postiženého na čerstvý vzduch. Zasaženou pokožku po umytí ošetřete regeneračním krémem. Pokud se objeví zdravotní problémy nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci stěrky

STĚNY, STROPY
Malířská špachtle - nerezová
Hladítko - nerezové
Prostředky pro očištění povrchů před aplikací - vysavač (příp. smetáček);
Nářadí pro finální úpravu stěrky - brusná mřížka (příp. smirkový papír) nebo profi brousící zařízení (včetně odsávání);
Nářadí pro odstranění starých nátěrů, příp. pro opravy (vysprávky) - špachtle, případně hladítko (nerezové, molitanové); brusná mřížka (příp. smirkový papír) nebo profi brousící zařízení včetně odsávání;
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - krycí fólie, netkané textilie a pásky.

Dostupné balení: 8 kg; 20 kg

Soubory ke stažení

Technické parametry

Vydatnost 1 m²/2,5 kg
Barva bíla
Doporučená vrstva nanášení 1,5 - 2 mm
8 kg
Garance nejlepší ceny
PRIMALEX vnitřní stěrka 2 jemná
PRIMALEX vnitřní stěrka 2 jemná
Slevová cena249 – 519 Kč Od 25,95 Kč s DPH / kg
Skladem, odeslání do 48 hod.
Vyberte možnosti
Našli jste lepší cenu?
Každý den srovnáváme ceny s relevantní konkurencí, abyste měli jistotu, že na JMBonline.cz nakoupíte vždy výhodně.
Pokud jste našli v rámci relevantní konkurence výhodnější nabídku skladem, napište nám. Když to půjde, cenu vyrovnáme.

Může se Vám hodit

Vámi prohlížené produkty